Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις της Παμμακεδονικής Ελλάδος, Η.Π.Α και Αυστραλίας,για τα Εθνικά μας Ζητήματα , με ομιλητή τον κ. θαλή Μυλωνά , Πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων


Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις  της Παμμακεδονικής Ελλάδος,  Η.Π.Α  και Αυστραλίας , για
τα  Εθνική μας Ζητήματα, με ομιλητή τον κ. Θαλή  Μυλωνά, Πρόεδρο του Ινστιτούτου  Διαβαλκανικών  Σχέσεων ..Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

Καταγγελίες στον ΟΗΕ, σχετικά με τούς Πρόσφυγες και τις τοποθετήσεις συρματοπλεγμάτων, από τούς Σκοπιανούς και τις άλλες χώρες του Vizegrand, στα σύνορά τους .. Θαλής ΜυλωνάςΑθήνα, 5/4/2016

Προς
Την Διπλωματική Αποστολή της FYROM
Οδός Παπαδιαμάντη 15
 Παλ. Ψυχικό -15452,  Αθήνα 

Αξιότιμοι Κύριοι,


    Εν όψει του < Προσφυγικού Προβλήματος >, το νομικό καθεστώς των οποίων ρυθμίζουν διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στα πλαίσια του ΟΗΕ, με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε, ότι το Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων το οποίον τυγχάνει  NGO  με  Ειδικό  Σύμβουλευτικό  ρόλο  στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο  ECOSOC) του ΟΗΕ,  θεωρεί την συμπεριφορά τής χώρας σας και των λοιπών χωρών του Βίζεγκραντ, καθ’ όσον αφορά την ανέγερση του συρματο-φράκτη, για την παρεμπόδιση διέλευσης των προσφύγων, εντελώς αυθαίρετη,  παράνομη και εκτός του πλαισίου των διεθνών σας υποχρεώσεων, που απορρέουν, από τη συμμετοχή σας στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις άλλες Διεθνείς Συμφωνίες, που συνθέτουν την Διεθνή Νομιμότητα.

    Η ανέγερση του συρματο-φράκτη  από τη Χώρα σας και τις άλλες χώρες του Βίζεγκράντ, θα πρέπει να πούμε ότι,  θα  δικαιολογείτο   μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως π.χ. σεισμών, καταποντισμών, πολέμων, λιμών κτλ., έπειτα από προειδοποίηση  της Διεθνούς Κοινότητας, την πιστοποίηση  του Συμβουλίου της Ευρώπης και μετά την παραχώρηση της σχετικής Αδείας, που όμως δεν προύπήρξαν , όπως αυτό επιβάλλεται από τις αρχές και τους κανόνες φιλίας και  καλής γειτονίας μεταξύ των Κρατών.

    Η παρεμπόδιση της απλής διέλευσης και της  βίαιης εκδίωξης των προσφύγων, οι οποίοι κατάφεραν να εισέλθουν στη χώρα σας, την 13 και 14/3/2016, από αστυνομικές ή στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας σας, και η πρόκληση σωματικών και ψυχικών τραυμάτων, αδύναμων  ανθρώπων και γενικότερα η απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείρισή τους, θέτει τη χώρα σας εκτός του πλαισίου του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και την απομακρύνει από την ένταξή της στην Ε.Ε., το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαϊκούς και Ατλαντικούς Οργανισμούς.

     Το νομικό καθεστώς των προσφύγων θα πρέπει να επαναλάβουμε, συνίσταται από μία σειρά διεθνών συμφωνιών και αποφάσεων του ΟΗΕ, τις οποίες  οφείλετε να τηρείται ως μέλος του ΟΗΕ, καθ΄όσον   είναι υποχρεωτικές για κάθε πολιτισμένη χώρα, και όταν ακόμη δεσμεύεστε  από άλλες  διεθνείς συμφωνίες, καθ΄όσον  οι υποχρεώσεις σας απέναντι στον ΟΗΕ, υπερισχύουν έναντι πάσης άλλης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κατ. Χάρτη του ΟΗΕ , όπως π.χ.

     1] Η Απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του ΟΗΕ 428/ν/14-12-1950, σε συσχετισμό με τις συμφωνίες της 12/5/1926, 30/6/1928, 28/10/1933, 10/2/1939 και 14/9/1939, η οποία προβλέπει και ρυθμίζει το νομικό καθεστώς των προσφύγων, το οποίο οφείλουν χωρίς διακρίσεις  να σέβονται και να τηρούν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, και μάλιστα χωρίς την παρεμβολή μέτρων, τα οποία θα εμποδίζουν την ελεύθερη είσοδο σε μία χώρα και πολύ περισσότερο την απλή  διακίνησή τους, όπως π.χ. είναι τα ανεγερθέντα  συνοριακά συρματοπλέγματα, για την παρεμπόδιση της εισόδου τους, και μάλιστα όταν αυτό επιβάλλεται, για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως είναι οι συγκεντρωμένοι πρόσφυγες της Ειδομένης και των άλλων hot spots, οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. (Ίδετε στρατόπεδα εξαθλιωμένων ανθρώπων που διαβιούν στο ύπαιθρο, μεταξύ των οποίων η πλειοψηφία από αυτούς αποτελείται από μωρά, μικρά παιδιά και γυναίκες).

     2] Η Απόφαση Ν. 2312/ΧΧΙΙ/14-12-1967 της Γεν. Συνέλευσης του ΟΗΕ, για την παροχή ασύλου στους πρόσφυγες, σε συσχετισμό με την υπ΄αριθμ. 1832 (ΧΧΙΙ) 12/12/62, 2100 (ΧΧ) της 20/12/65, και 2203 (ΧΧΙ) 16/12/1966 αποφάσεις και διακηρύξεις, που αφορούν το δικαίωμα, παροχής ασύλου στους πρόσφυγες, το οποίο οφείλουν να δώσουν οι χώρες εγκαταστάσεώς τους και πολύ περισσότερο η παροχή ελεύθερης διέλευσης, [εν τω μείζων και το έλασσον] που αιτούν και δικαιούνται οι χιλιάδες πρόσφυγες που είναι σήμερα εγκατεστημένοι στην Ειδομένη και τα άλλα hot spots που εσείς είσθε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε,  καθ’ όσον το δικαίωμα αυτό των προσφύγων εδράζεται στη Παγκόσμια Διακήρυξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου της Γεν. Συνελεύσεως του ΟΗΕ του 1948 καθώς και της Απόφασης Νο 1400 (ΧΙV) της 21/11/1958.

     3] Η Διεθνής Συμφωνία του έτους 1951, περί του καθεστώτος των προσφύγων σε συσχετισμό με το από 1967 πρωτόκολλο, που αφαίρεσε τους γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς, για την υποβολή αιτήσεως ασύλου  και κωδικοποίησε  το νομικό  καθεστώς των Προσφύγων και  τέλος

     4] Η Απόφαση Νο. 32/11/της 12/11/1984 της Γεν. Συνέλευσης η οποία προβλέπει τη λήψη προληπτικών μέτρων, για τη διασφάλιση  του ιερού  δικαιώματος των λαών για ειρήνη, που αποτελεί την πεμπτουσία Αρχή του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ κτλ. Η οποία όμως διαταράσσεται από  τα βίαια και παράνομα μέτρα  που εφαρμόζετε. Κατόπιν του ως ανωτέρω καθιερωθέντος καθεστώτος περί των προσφύγων και της συνάφειάς των με τα διακηρυχθέντα δικαιώματα και τις ελευθερίες από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και των λοιπών άλλων διεθνών συμφωνιών και διακηρύξεων, που έχουν αναχθεί οι προβλέψεις τους αυτές, σε διεθνές εθιμικό δίκαιο,  υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της πολιτισμένης ανθρωπότητας, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι,  η περίφραξης των συνόρων της χώρας σας και η απαγόρευση της ελεύθερης διέλευσης και μάλιστα σε περίοδο ειρηνικών και φιλικών σχέσεων μεταξύ των Κρατών,  έρχεται σε αντίφαση με τις αρχές και τους κανόνες, της Διεθνούς Νομιμότητας.

Ακόμη δε επιβαρυντική θεωρείται η σύλληψης και κράτηση Ελλήνων και  υπηκόων άλλων Κρατών , όπως δημοσιογράφων και μελών  μέσων μαζικής πληροφόρησης, μέλη των  ΜΚΟ κτλ. τους οποίους παρεμποδίσατε να ασκήσουν το πλέον βασικό δικαίωμα της ενημέρωσης και πληροφόρησης , αλλά και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας .

Η συνέχισης δε της παραπάνω συμπεριφοράς σας, που εγκλώβισε χιλιάδες πρόσφυγες στην Ειδομένη και τα άλλα hot spots μας έχει προκαλέσει προβλήματα,   συνιστά εχθρική στάση της χώρας σας εναντίον μας, γεγονός που  καθιστά τη χώρα σας  διεθνώς υπεύθυνη, με αναβίωση  του  δικαιώματος   των ατόμων που υπέστησαν την ζημία αλλά και σε τρίτες χώρες, να προσφύγουν  στους Διεθνείς Οργανισμούς και στα Διεθνή Δικαστήρια, για τον  καταλογισμό  της ζημίας που υπέστησαν από τη χώρα σας, αλλά και  επέμβασης, για την αποτροπή αναταραχών και διενέξεων στο μέλλον.

Τέλος θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα όλα τα Κράτη οφείλουν να επιτυγχάνουν διεθνή συνεργασία, για την επίλυση των διεθνών προβλημάτων όπως είναι το Προσφυγικό , πού άπτεται του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άνευ οιασδήποτε διακρίσεως, καθ’ όσον τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είπαμε, έχουν αναχθεί σε διεθνές αναγκαστικό δίκαιο υποχρεωτικής εφαρμογής από κάθε μέλος Κράτος του ΟΗΕ, και της πολιτισμένης διεθνούς Κοινότητος.

Αξιότιμοι Κύριοι,

    Τελειώνοντας  την παρούσα έκκλησή  μας, θα θέλαμε  να σας υπενθυμίσουμε ότι οι χώρες μας από της ιδρύσεώς σας, ως ανεξάρτητο κράτος  μέχρι σήμερα διατηρούν φιλικές σχέσεις  παρ΄όλα τα εμπόδια που προβάλουν εθνικιστικοί κύκλοι της χώρας σας. Ενώ αντιθέτως από την πλευρά μας  η χώρα μας, σας  προσέφερε διπλωματική βοήθεια ,παρά την εκφρασμένη αντίθετη θέση του Προέδρου των ΗΠΑ, για την είσοδό σας στον ΟΗΕ και παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτατε τα απαιτούμενα από τον Κατ. Χάρτη προσόντα. Ακόμη θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι η χώρα μας, μετά την κατάρρευση του δήθεν <σοσιαλιστικού σας συστήματος>, σας προσέφερε οικονομική βοήθεια για την ανακούφιση του εξαθλιωμένου πληθυσμού σας, ενώ παράλληλα εκατοντάδες Ελληνικές  επιχειρήσεις εγκαταστάθηκαν στη χώρα σας και συμβάλουν έκτοτε και μέχρι σήμερα αποτελεσματικά, στην οικονομική σας ανάπτυξη ,στην εξάλειψη της ανεργίας σας και  γενικότερα στη βελτίωση και όλων των άλλων  τομέων,  των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας.

     Ευελπιστούμε δε, όταν η χώρα σας τελικά  γίνει μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των λοιπών Ευρω-Ατλαντικών Οργανισμών και αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί  από τη θετική   ψήφο της χώρας μας, τότε θα καταλάβετε  πόσο <καταστροφικές για τις χώρες μας, ήταν και είναι οι  εθνικιστικές  σας  μυθοπλασίες, η πλαστογράφηση της Ελληνικής Ιστορίας, η προσπάθεια  οικειοποίησης της  Ελληνικιστικής περιόδου  και  της πολιτιστικής μας κληρονομίας  -κατά παράβαση των διεθνών συμφωνιών της Ουνέσκο κτλ. Από κάποιους  ηγέτες της χώρας σας, πλήν βέβαια του ιδρυτή σας  Κίρο Γκληγκόρωφ,  που σας διακήρυττε από την πρώτη στιγμή της,< δήθεν κρατικής σας οντότητας>  για την οποίαν όμως  δεν διαθέτατε τα υπό του Διεθνούς Δικαίου προσόντα, < ότι  εμείς  είμαστε Σλαύοι και δεν έχουμε καμία σχέση με τους Μακεδόνες>, όπως ακριβώς  άλλωστε, το γνωρίζει και ο τελευταίος στοιχειωδώς εγγράμματος  πολίτης του κόσμου.

Αξιότιμοι Κύριοι,

     Ενώπιον των ανωτέρω γεγονότων και υπό την πίεση αυτών, το Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων, σας απευθύνει την παρούσα επιστολή του και σας καλεί να άρετε τα μέτρα που έχετε επιβάλει, έστω και για περιορισμένη χρονική περίοδο, για την απεμπλοκή των αθώων προσφύγων που εγκλωβίστηκαν, άνευ νομίμου λόγου, στην τραγική περιπέτεια της Ειδομένης και των άλλων hot spots όπως τούτο επιβάλλεται από το Ανθρωπιστικό Δίκαιο, διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι, να καταγγείλουμε τη στάση σας, μέσω των εκπροσώπων μας  που είναι διαπιστευμένοι στο ECOSOC του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, στη  Βιέννη και στη Γενεύη,  εκθέτοντας προφορικώς και εγγράφως την γενική κατάσταση αλλά και μεμονωμένες περιπτώσεις, που αποδεικνύουν την απάνθρωπη και παράνομη συμπεριφοράς σας, που παραβιάζει κατάφορα τις διεθνείς σας υποχρεώσεις  και να ζητήσουμε  την καταδίκη της χώρας σας από τον ΟΗΕ , με όλες τις μετά ταύτα συνέπειες σε βάρος σας της χώρας σας.

     Μετά Τιμής
Ο Πρόεδρος     του Δ.Σ.
ΔΡ. θαλής  Μυλωνάς
Dear Sirs

     In view of the  Refugee Problem which is very crucial, multidimensional and concerns, not only our neighbor, not even the whole Europe but the International Community. Nevertheless, the problem in our region reached its pick, therefore the only way to find a solution is to examine our behavior according to the rules of legality. For this reason the Institute of Interbalkan Relations, which is an NGO with Special Consultative role to the U.N. Economic Social Council (ECOSOC), decided to send this epistle and to draw your attention to the following :


     The legal status of the “Refugee Problem”  is determined by the international treaties signed in the frame of the U.N. Based on these provisions, the attitude of your country, as well as of the other Vizengrand countries, concerning  the erection of the  wired fence and  the prevention of the refugees passing through, is an action totally illegal as it deviates from  your international duties  derived from your participation in the U.N., the Council of Europe and the other International Treaties which compose the International Legality.


     The erection of the wired fence {by your country and the other Vizengrand countries , we must say that}  could be  justified only in cases of major disasters, such as earthquakes,  wars, famines etc. and after the notice (warning) of the International Community, the confirmation of the Council of Europe and  the issuing  of such a Permission , as it is provided by the principles and the rules of friendship and good  neighborhood. But all these conditions did not precede.


     The prevention of the simple passing  through and the forced expulsion of the refugees, who managed to enter your country on the 13 and 14 of March, 2016, by your police and military forces, the cause of physical and psychological trauma to weak people and generally, an  inhuman and humiliating treatment contradicts your  intension to be accessed by the European Union, the NATO and the other  European and Atlantic Organizations.


     The legal status for the refugees, as you know, is consisted by a series of international treaties and U.N. resolutions which you are obliged to apply as member of the U.N. and as they are compulsory for every civilized country and ( in addition) your obligations towards the U.N. prevail any other, according to the U.N. Constitution Chart, such as :


     The U.N. General Assembly Resolution 428/v/14-12-1950, in relation to the treaties of the  12/5/1926,   30/6/1928,   28/10/1933,  10/2/1939, and 14/9/1939, which define and regulate the legal  status of the refugees. This legal status must be respected and applied with no distinction, by all the U.N. member states and even, without the interference of any other measures, such as, the erection of the border wire fences, which will prevent the free entrance to a country and furthermore the free passage and especially, in humanitarian cases as it is happening with the crowding of refugees at the Idomeni and other “hot spots”.


     These refugees  have  every right  for the respect of their  human rights. As you can see, they are miserable, leaving in outdoor camps and among them the majority are women, babies and youngsters.


     The resolution n. 2312/XXII/14-12-1967 of the U.N. General Assembly for the offering of asylum to the refugees, in relation to  the no. 1832 (XXII) 12/12/62 , 2100 (XX)  of the 20/12/65 and 2203 (XXI) 16/12/1966 treaties and declarations, which (refers) to the right of offering asylum  by the countries of residence and furthermore the allowance of free passage which, thousands of refugees today in Idomemi and other hot spots, claim and have the right  to. This right of the refugees is based on  the U.N. International Declaration of Human Rights and Liberties of 1948 as well as the Resolution no. 14 (XIV) of 21/11/1958.


     The International Treaty of the 1951, about the refugees status in relation to the 1967 protocol, which omitted the geographical and time limits for  submission of a petition  for asylum and codified the legal status of the refugees and finally,


     The Resolution no. 32/11 of 12/11/1984 of the General Assembly {which} provides the taking of preventing measures for securing the  (ultimate) right of the people for piece which constitutes the (major) Principle of the U.N. Chart, {etc.} (Unfortunately), this principle is violated by your violent and illegal measures that you take. (All the above mentioned legal status about the refugees) constitute International Customary Law, compulsory for all the civilized countries of   humanity,  ( therefore ),  the  enclosing  of   your  boarders,  the  prevention of the free passage and especially, during a period of peaceful and friendly relations among our countries, contradicts the principles  and rules of the International Legality. In addition, the arrest and detention of Greeks, as well as citizens of other countries, such as {journalists}, members of the press, N.G.Os. etc. who have the right to provide, either information or humanitarian aid is also  illegal. (The continuation of these measures against thousands of refugees  trapped in Idomeni and other hot spots,  is creating a hostile attitude against  our country  because, on one hand,  they  are causing serious problems to these innocent people with a high risk for frictions,  health problems, etc. and on the other hand, in an economically crisis period they produce major damages  to the Greek population and the integrity of our society. The facing of such a situation within the European code of ethics concerning the respect of human rights, is beyond our limits.  In this case, whoever is abused by such serious damages has the right for appealing to the International Organizations and the International Courts of Justice in order to restore the order and the law. As you know, in our days, for the sake of the international peace and good relations among the civilized countries, all their differences must be solved in good will, mutual understanding, based on the Customary International Law and the respect of human rights.)

     On the occasion of our petition, we would like to remind you that, since the founding of your country as an independent state, until today, we kept friendly relations among us, in spite our serious differences about which we do not include in our present agenda. In spite of the opposite declared view of the President of U.S.A. of that time, from our part, our country offered diplomatic support for your accession to the U.N. regardless of the lack of your presuppositions required by the U.N. Constitution Chart. In addition, after the collapse of the so-called “Socialistic Block ”, Greece offered you financial  aid in order to help the low standard of living of your population. Since then, hundreds of Greek businesses have been installed in your country and contributed to your economic progress and besides it enhanced  further our relations.

     We truly wish that your country will become a member of the E.E. as well as of the NATO and the rest of the Euro-Atlantic Organizations and our country will give its positive vote. But all depends on you. Until now, and for the sake of our good relations and peace in the region, we tolerate  certain nationalistic and sometimes, unhistorical declarations from your leaders,( except, Kiro Griegorof) in spite the fact that we disappoint our own people  and especially the Macedonians.

     Finally, and for the sake of continuing the good relations among our countries, as well as the safety and the order in our region, the Institute of Interbalkan Relations, kindly ask you, to withdraw your measures against the refugees, at least temporarily,  in order to unblock this particular population, and  to let them pass to other European countries. Certainly, they will not stay at your territory. Immediately afterwards, we will work all together to make clear to everyone, that North Europe is not willing to accept unconditionally, more refugees, and the passage through the Balkans lead no were. This is the only way to terminate the crisis in the region and at the same time to fulfill your humanitarian duties.

     Sincerely
Dr. Thalis Mylonas
President of the Board