Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ΄πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλος


 Επιστολή Ιακώβου

Επιστολή Ιακώβου

 Επιστολή Ιακώβου


Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Mr.ANDREI ABRAMOV CHIEF DESA NGO BranchMr.ANDREI ABRAMOV                                              Athens,December 2, 2013
CHIEF DESA NGO Branch
One U.N. Plaza,Room DC1-148O
New York ,NY 10017
FAX: 212.963.9248


            Dear Mr. Abramov,

The  INSTITUTE  OF INTER-BALKAN  RELATIONS  is a non-governmental  organization  in consultative  status with the  Economic and Social  Council  since  1998.

We are requesting  the renewal of   U.N. Passes  for  Panos  Stavrianidis  as New York  Main  Representative  for the  New Year 2014, 4, Hunders Crossing Rd. Somerset,N,J,  08873 tel. 732873,8889-873.8733352.email.panos007@aol.com  and  as Additional  Representatives  for the New Year 2014  the follow persons  ,1] Evangelos Stamatopoylos ,45 Tudor city  Place ,Suite /210 N.York ,tel-fax 212 87211588 ,mob 6462890227. email. ethospathos@earthlink.net 2]George  Drogaris ,VIP International inc. 1796 Clove  Road ,Staten Island .N.Y. 10304 Tel.718-390-0473. 3] Georgina  Galanis ,28-35th street # 10. Astoria N.Y. 11103,tel. 718612.9409 email .georgi gala < geocolors@gmail.com .4] Spiro Carras  357th Street NY. NY ST.2K 10019 tel.9174884402 email. spirocarras @gmail.com , who will  attend the events of the  Preliminary  calendar of 2014 ,represent ,speaks, consults and act  on behalf  of our  Organization at the United Meetings etc.
            On this opportunity let me inform you that is  thalismylonas@yahoo.com
            Thank you for your  assistance
            Sincerely,
            The President of  Board,  of the  Institute of Inter-Balkan  Relations

            Dr. Thalis Mylonas
NGO Branch

OPEN LETTER TO PRESIDENT BARACK OBANA
  O P E N   L E T T E R
To  His Excellency The President of the United States  Mr.Obarak Obama  
BY  a]  THE  INSTITUTE  OF  INTER-BALKAN  RELATIONS
Special  Counsellor  to ECOSOC  of  United  Nations
b]  THE  PAN- MACEDONIAN  FEDERATION  
And
To the  Public  Opinion of  Mankind  and  every  Man of  Good  Will
-------
This letter aims to bring to light the big  fake,  falsify  and  theft  of the  Greek history and civilization,  by the communist Slavs and in  succession  by the  pseudo -state  of  the  Slavs of Skopje,  who demonstrate  there  state as  Democracy of  Macedonian.......
As it is  well know to every  educated  Man  the Macedonians were Greeks
  
          The unexpected decision of George Bush to recognise Vardaska (FYROM) as the Republic of Macedonia, thus accepting a falsification of history and the misappropriation of the name of the Greeks of Macedonia, has violated the international legality and morality and has grately disappointed the Executive BoardS of the Institute of Inter-Balkan Relations, the Pan- Macedonian Federation  and its members. For Greeks, the name Macedonia constitutes a precious part of our cultural heritage and is a vehicle of three millennia of Greek history.
          Those of us who feel that the USA is our big friend felt it incumbent on us to express our outrage at the insult against our homeland which was a faithfull ally of the United States in the First and Second World Wars and throughout the Cold War period.
          Dardania or Vardaska that is Skopje, [FYROM] which U.S.A  arbitarily and contrary to the law have recognised as the “Republic of Macedonia” has a population of approximately 2,000,000 people an comprises over ten  minorities amongst which are : a) Albanians (800,000), Bulgarian Slavs (600,000), c) Greeks (Vlachs and Sarakatsanoi 200,000), d) Turks (200,000) and Serbs, Gypsies, Torlacs and other smaller minorities. In the 24 September 1991 referendum on the fate of their country, when the Socialist Federal Republic of Yugoslavia was under dissolution, 17% voted for unification with Serbia, 8% voted for unification with Albania, 8% for unification with Bulgaria, 11% for unification with Greece, while the remaining 56% comprising other minorities did not vote.
Despite this, the European Union intervened, indeed without having jurisdiction in these matters, according to the Treaty of Rome, and with the support of the United States recognised Dardania or Vardasca  as an independent state, although it lacked the legal qualifications according to the international law ,necessary for the establishment of a state.
Later on the new state  was admitted into the United Nations with the name [ Fyrom]  and recognised by the United States not as FYROM but  with its constitutional name as Republic of Macedonia.
  According to the international common law (as codified in the UN Charter), the internal law (constitution) of a State is invalid for the international community when it infringes upon the legal rights of another country, in this case Greece. [see the international court  cases, zones, Greco-Bulgaria Community, Alabama claim,Polis National,Massey etc.]   For the eighteen million Greeks who live all over the world and chiefly for the 2,500,000 Greeks who live in Greek Macedonia, the name is Greek.  The Greeks of Macedonia live in an area that borders on the multiethnic state of Skopje [FYROM] , whose history was faksified by a clique of communist Slavs  representing not even one hundred thousand people. Aided by Greece’s enemies, they used deceit and propaganda and now demand the name “Macedonia”. If the international community accedes to this, a powder keg will have been placed in the Balkans which will become a permanent source of turbulence in the area, instead of fostering the peace and security which should prevail in this sensitive region.
          Finally, our country, Greece, was established by Ionians, Achaeans, Actolians, Dorians, Macedonians, Thessalians,Cretans and others. The name “Macedonia” has been in use for three thousand years and it belongs to Greece. It constitutes a legal heritage and the vehicle of an exclusively Greek civilisation. It was usurped by the Slavs of Skopje who appeared in this region in about 600 A.D. and it must be protected by Greece and the International Community which  maintains that relations between states must be guided by International Legality. As such, it is imperative that the International Community and, indeed, the United States (which is the leading nation in upholding international legality and the principles of possessio longio temporis  and ex turpi causa non oritur action) uphold this principle. If it is not upheld, our country will be forced to turn to the International Court of Justice in the Hague as legality is on our side, in order to decide to whom belongs the name Macedonian. Skopje base their demands on deceit and propaganda which are condemned by the International Common Law, the general principles of law  [ article 38 of the International Coutr of Justice] ,  the provisions of the Vienna Convention of 1969 and the treaty  of  1970  among UNESCO  and United Nations.
          Tito, under the guidance of Stalin and with clear expansionist aims, named southern Yugoslavia ‘Macedonia’ which until that time had been called “Vardaska”. This was confirmed by Edward R. Stettinius, the US Secretary of State, in his memorandum to US embassies in 1944 in which he stated that the State Department noted with particular concern the propaganda and the statements regarding an independent Macedonia coming from Bulgaria and Yugoslavia (Tito), which aimed to threaten Greek territories. The government of the United States, he stated, regarded the possibility of the creation of a Macedonian nation or country as unjustified demagoguery as it did not represent either a national or political reality, but only aimed to revive aggression against Greece.
          In conclusion, we regard the decision of George Bush, the product of poor advice as it is unreasonable, illegal, insulting toward Greece, and a factor which will disturb relations in the Balkans. As such, we, the Executive Board of the Institute of Inter-Balkan Relations, which is recognised by the United Nations as a Special Councellor of ECOSOC, the Pan- Macedonian Federation  and its thousands of members from all over the Balkan countries, having bonds to the United States, request that you can chance this  decision and support the legal  and historical truth  Greek position or, with all candour, the eighteen million Greeks around the world will be most grievously disappointed and in this world where chaos and terrorism are tending to prevail, it will most seriously harm relations between our two countries.
Yours Sincerely,
a]  The President of the Executive Board

Dr. Thalis Mylonas


b]  The  President  of the Pan-Macedonian Federation

Dr. John   Athanasiadis 

FIGHTING IMPUNITY ....GREEK  PROBLEMS
Speech by Dr.Thalis Mylonas                  Aristotle, the ancient Greek philosopher, said that social life is a necessity because man is a political being but the peaceful co-existence of all peoples, according to the greatest philosopher Plato, presupposes the implementation of justice, which   constitutes the supreme human value, for this reason the ancient Greeks worshiped justice, as the daughter of Heaven and Earth.
Even though justice is extremely  difficult to be applied because the different peoples, according to their intellectual, social and economic level, religious, cultural, racial background etc. have their  own conception about justice.
          “Justice”, said Plato, “had the possibility to prevail only when world leaders were philosophers or when philosophers became leaders”, while the Roman orator Cicero, said that “homo homini lupus”.
                 In the light of the above, human societies invented the law which constitutes a modus vivendi for the solution of the differences among peoples.
Therefore all the countries must respect and apply the law, nationally or internationally, in order to secure the world   peace.
         As a historical example of the  respect to the law is  Socrates, the greatest ancient philosopher, who sacrificed himself in order to obey the Law, although he was convinced that the law by which he was condemned was unfair.
         The tradition of the political philosophy of Greece, as it concerns the application of the rules of law and justice, goes back to 3.500 B.C., and the first international organization was the  Delphic Amphictyony, the principles of which, had been based on Morality, Law and Justice.
         They were principles of virtue and that is why the men of that era believed that this Amphictyony was founded by the God of light, Apollo.
         The Violation of the Amphictyonic principles, by any state or person  , would entail sanctions against them, as  provided by the Amphictyonic regulations.
         The authority and respectability of the Amphictyony were so high that when it was in session all states in war were obliged to stop the hostilities and adopt a truce.
The decisions of the Delphic Council ( as today the  Security Council) had such a high authority that all citizens or states were obliged to abide by them. If, any phenomenon of dissidence would emerge, the decision would be carried out by force and with the assistance of the member states of   the Amphictyony.
As   history tells us, the Delphic Amphictyony had many times declared sacred wars which lasted many years, until its decisions were fulfilled.
         The   Delphic Amphictyony, thanks to the principles

of morality and justice, upon which it stood, achieved

great authority and  respect and maintained  its existence

over 1500 years, until Greece fell to the Romans.                C Y P R U S  P R O B L E M

 As it is well known the tremendous  disasters  of the
WW .II  to mankind ,led the  winner powers  to  created  the United Nations Organization ,the Charter which has as its main  purposes ;

I] to  secure  the international peace and security.
.2] to  respect the  sovereign equality of the States  
3] to respect the territorial  integrity  of the states
4] to respect the self determination  of the  peoples
5] to protect and development the human rights 
6] to solve their  differences  among the states, by  peaceful  means etc.
         In order now   to   fulfil   the above   purposes ,the
 Charter of the U.N. declared that the  war, the violence and
 the  threat  among the states, are out of law.
Also I would like to point out that during the ceremony of
 the signing of the Charter of the U.N., the President of the
United States  Harry Truman addressing to the world  declared  that.

“The U.N. Charter which we have  just signed  constitutes  a unique creation  on  which  we may rely  to build  a better world . With this Charter   you may attain to the future  for a better  life with dignity  and  freedom. If you fail to use the Charter we will be traitors to all  those who sacrificed  their lives to enable us to meet  here today  secure and free. If we will claim to use the Charter selfishly ,we will all  be equally guilty  of this treasure.”

Unfortunately the above heritage of  President  Harry
 Truman ,was not applied and was not respected mainly
 by his compatriots the Americans  who  must have been
 the main safe guardians of his heritage. It is very sad
 that the USA  violated   and  used the U.N.  Charter
  selfishly,  in other words  they used the Charter 
 selectively  and with discrimination, in order to serve
 their own interests                             
                      

Major   examples  of the  violation and the discriminating  application  of the U.N. Charter are  the cases  of  Kuwait and Cyprus .As all of you know in 1991  Iraq  invaded   in  Kuwait  for which the Security  Council and the  International Community, took  action immediately  and proceeded  to the condemnation of Iraq  and by collective application  of  forced  measures under the leadership of U.S.A. obliged  Iraqi to  withdraw  their armed  forces  and restore the former situation.
 On  the other  hand,  in the case of the Turkish  invasion in Cyprus ,although the violation of the U.N. Charter  was identical  ,unfortunately  no  enforcement  measures  were  taken by  the  U.N. in spite of its own resolutions of condemnation  and  even the 2.000 deaths,200.000 people who forcibly removed from their homes ,the gross violation of human rights  and finally, the confession of the  leader of Turkish  Cypriots  Raouf  Denckdas  in  a  public statement   were  admitted  that  1.490  prisoners and hostages of war were  assassinated  in cold blood…
For such a  case of violation of the Law of humanity, it was expected to set up an Ad Hoc International Court for the judgment of the moral and physical  guilty   for the crimes, as it happen with Yugoslavia and Rwanda
On the contrary  nothing has been done and the consequences of the invasion and the occupation of Cyprus by the heavy Turkish army  was the establishment of an illegal and puppet state in the  occupied  north territory of Cyprus ,which has been condemned  by the Security Council and all the countries  all over the  world, as nul and  void..
In spite of the above  violations , the  conspiracy against Cyprus continuing and the  U.S.A. with England  instead  of  forcing Turkey to  withdraw its  armed  forces from Cyprus  and  to remedy  the thousands  of  victims  and  damages, are  trying  to legalize  the invasion and its fait a compli by  bringing  the  Kofi Annan Plan  for the solution of the Cyprus problem , but  unfortunately for them , this  plan  was  rejected  by  the plebiscite  of the  Cypriots

Today forty  (40) years about and while  38% of Cyprus territory is still occupied by the Turkish military troops, a new round of negotiations between the Greek and the Turkish Cypriots started ,under the auspices of U.N. and the blackmail of U.S.A  and England  without of any hope, because the leading powers trying to legitimize the invasion and occupation, while  the criminals  enjoy impunity at the expenses of the international justice. 
THE SCOPIANS [F.Y.R.O.M]  PROBLEM

         It is worth mentioning, also, another example of impunity of crimes of war, genocide and  against humanity, which had been committed by the Yugoslavians , the northern neighbors of Greece, during the communist regime.
         As it is well known, during World War II Tito, under the guidance of Stalin, and in accordance with the communist parties of the east bloc and the clear expansionist aims of the Slavs to reach the Mediterranean waters, named the southern part of Yugoslavia “Macedonia”, which until that time was called Vardaska.
          This action was condemned  by Edward R. Stettinius  the  Secretary of United States who  at that time who, in his memorandum to the U.S. embassies, stated that the State Department noted with particular concern the propaganda and the statements regarding an independent Macedonia coming from Yugoslavia (Tito) which aimed to threaten Greek territories.
         The Government of the United States, he stated, regarded the possibility of the creation of a Macedonian nation or country, as unjustified demagoguery as it did not represent, either a national or a political reality, but aimed, only, at reviving aggression against Greece .
         Later on, the Communist regime of Yugoslavia and the other Balkan communist states ,invaded  in the internal affairs of Greece by supporting the Communist insurgents against the legal Government of the State, with the aim to incorporate to Yugoslavia communist federation  state, the territory of the  Greek Macedonia. But it failed because of the victory of the Greek army.  
          After the collapse of the Socialistic Block and the dissolution [1990] of the Yugoslavian Federation, the South region of Yugoslavia (Vardasca) became an independent state, without possessing all the legal presuppositions,  which are conditions sine qua non, for the creation of an independent state.
This state was artificial and created from several peoples,35%Albanians,15%Slavs,1O%Bulgarians,15%Creek,10%Serbians,and the, balance from Romanians, Turkish, Gypsies etc.
Finally, this new state FYROM, by their  self-orientation renamed their state from Vardasca to ‘’Macedonia Democracy’’ and claimed to be recognized as,‘’Macedonian Ethnology’’ with Macedonian language.  These actions are illegal nul and void, because in essence they try to extent their country in the Greek Macedonia, as they had tried during the communist regime. but in any case, the above actions and claims of FYROM are  illegal and cannot be accepted by the international community, because;   
1] Their claimS to be recognized as Macedonian ethnology  and their language as Macedonian are scientifically wrong and illegal ,because the creation of an ethnology presupposes  common characteristics, of its peoples, as for instance ,same cultural, same roots ,history, tradition, language, religion, customs and  the feeling that they belong to the same nation.
Unfortunately, the peoples which created this state belong to different ethnologies such as Albanians, Slavs, Bulgarians, Gypsies, Serbians, Torlacs, Turkish, Greeks ,Romanians,etc. Therefor the new state F.Y.R.O.M is not entitled to claim Macedonian  ethnology and Macedonian language, because the Macedonians who lived in this area  since 1500 years B.C. were Greeks and spoked the  Greek  language as it is proved  by the Aristotle, Democritos, Evripidis  and many others who wrote their  books in Greek language ,while the Slavs came to  this area 1000 years later.
2] Their claim to usurp the Greek name Macedonia    contradicts the principles of Equality and Justice, which constitute common Law, [jus cogens]. Comparing the two  neighbor countries, Greece has multiple rights over FYROM ,because it uses the name Macedonia  3500 years and possesses,  71% of the historical Macedonian territory, which is inhabited by 2.650.000 Greek Macedonians, although the Slavs possess only the 17% of the historical Macedonian territory and  uses this name illegally for about 50years and for internal Affairs, while the majority of its population, of this region, has always been Greek (Hellenes), although they were forced to be dishellenelized by the communist regime. The Bulgarians occupy 11% of the Macedonia territory and  the Albanians the 1% of it.
3] Their claim to use the name Macedonia , abuses the legal, cultural and hereditary products of Greece according to the international treaty of UNESCO of 1970, which provide that: history, civilization and the leading personalities of a country, constitute cultural products and national values, protected by the international treaties and  the General Rules of Law.
4] Their behavior  undermines the International Legality because, by using the Greek name Macedonia attempts to legalize its illegal and criminal actions  against  Greece, which started in 1944 up to 1949 by Tito and Stalin, who by intervening in the internal affairs of Greece and by offering help, to the so-called “democratic army” of the revolutionary communist party and by capturing 28.000 Greek children and deporting them to countries in the communist block, committed the crime of genocide and the crime against humanity.
5] Their endeavour to legalize the falsification of the Greek  history intended to usurp its history, its civilization and the great historical personalities of Greece such as King Philip, Alexander the Great,  philosophers Aristotle, Democritos etc. all of whom constitute significant cultural elements of Greece, because the ancient Macedonians, like Thassalians, Athenians, Spartans, Dorians, Ionians, Ahaians, and many others were Creek races and created the Greek Nation
After the above the appeal by FYROM of their   name ‘Macedonian Democracy’ as provided in its constitution does not   excuse their illegal attitude  and has nothing to do with the legality ,because according to the cannon ‘EX TURBI CAUSA NON ORITUR ACTION ‘ and the decision of the international Courts; ''no one state has the right to require  justice for its  illegal acts or to make use of its constitution in order to sustain its rights in the international level''. This is confirmed in the cases of Alabama claim, the Greco-Bulgarian communities ,the Polis national case etc.
Therefore, the political actions of this new state FYROM and its constitution cannot  supersede the international treaties, the international law and the resolutions of the international Courts.
As a conclusion I would like to remind you the American judge Robert Jackson prosecutor  in the Nuremberg Criminal Court who declared that.'' All those who act against the international law are great criminals'’
This declaration justifies your important work in fighting impunity and  promoting international justice.
ww.balkan-institute.gr , Email: thalismylonas@yahoo.com
ΘΑΛΗΣΜΥΛΩΝΑΣ.BLOGSPOT.GR 

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ μιάς .Δηλ. Παραβίασης μιας σειράς εθιμικών και συμβατικών κανόνων και κυρίως του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι ,του Χάρτη των Παρισίων κτλ. Παρά ταύτα η χώρα μας δεν αντιμετώπισε το θέμα αυτό ,ως απειλή κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας, της πολιτικής μας ανεξαρτησίας και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, ακόμη και όταν Τίτο με τους διαδόχους του συνέχιζαν να προπαγανδίζουν σε όλο τον κόσμο την επιβουλή τους δηλ. την απειλή τους κατά της χώρας μας, επί τη βάσει σχεδίου, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, από επιθετική προπαγάνδα, επέμβαση στα εσωτερικά μας, την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, οικειοποίηση των πολιτιστικών αγαθών μας και πλαστογράφηση της ιστορίας μας, με σκοπό να πείσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι η Μακεδονία τους ανήκει και ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν είχαν καμία σχέση με τους Έλληνες κτλ. ενώ ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ κ.Εντουάρντ Στεττίνιους, είχε επισημάνει με επιστολή του προς τους διπλωμάτες και προξένους των ΗΠΑ τις προπαγανδιστικές δηλώσεις των Γιουγκοσλαύων και των Βουλγάρων ,ως αδικαιολόγητες ενέργειες που αποτελούν το πρόσχημα για εδαφικές ανακατατάξεις σε βάρος της Ελλάδος, για αυτό επεσήμανε την σοβαρότητα τού κινδύνου...Ενώ εξ αντιθέτου εμείς συνεχίσαμε και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να μην δίνουμε τη βαρύτητα που απαιτεί το ζήτημα αυτό ,με αποτέλεσμα να υποπίπτουμε σε ουσιαστικά και νομικά λάθη, όπως π.χ. 1] η μη συμμετοχή μας στην Επιτροπή Μπαντιντέρ, που δημιούργησε η Ευρωπαική Συνδιάσκεψη για την Γιουγκοσλαυία στίς 16\1\1991 η οποία Γνωμοδότησε, με βάση πολιτικά κριτήρια, για τη δημιουργία του κράτους των Σκοπίων , παρά το γεγονός ότι δεν είχαν τις νόμιμες προυποθέσεις , κατά το διεθνές δίκαιο, να γίνουν ανεξάρτητο κράτος. 2] η άρσης των ενστάσεών μας στις 8\4\1993, με τις οποίες είχαμε μπλοκάρει την ένταξή τους στον ΟΗΕ, με συνέπεια να γίνουν μέλη του με τη συναίνεση μας, χωρίς να πληρούν τις προυποθέσεις του κατ.χάρτη του ΟΗΕ 3] η παραίτησή μας από τον οικονομικό αποκλεισμό των Σκοπιανών , που είχε κηρύξει η Κυβέρνηση της χώρας μας και ο οποίος κηρύχτηκε νόμιμος από το Ευρωπαικό Δικαστήριο , χωρίς ουσιαστικά και διασφαλισμένα ανταλλάγματα, 4] η υπογραφή της δυσμενούς και άκυρης για τη χώρα μας συμφωνίας της Νέας Υόρκης του Σεπτέμβρη του 1995, με την οποίαν πέραν των άλλων, δυσμενών για τη χώρα μας προβλέψεων, παραιτηθήκαμε και μάλιστα δολίως, από το δικαίωμά μας να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ οι Σκοπιανοί οι οποίοι ανέλαβαν την υποχρέωση να σταματήσουν την προπαγάνδα εναντίον μας και τη χρήση του ονόματος Δημοκρατία της Μακεδονίας, συνέχισαν απτόητοι και με μεγαλύτερη ένταση την προπαγάνδα τους. Κατόπιν όλων αυτών η αντιμετώπιση τού προβλήματος, μας οδήγησε στη διαδικασία του άρθρου 33 του Κατ.Χάρτη του Ο.Η.Ε. η οποία μας επέβαλε ως μεσολαβητή τον κ. Μάθιου Νίμιτς,ο οποίος όπως αποδείχτηκε είναι εντολοδόχος και πειθήνιο όργανό των Αγγλο-Αμερικάνων, αφερέγγυος, αναξιόπιστος, μεροληπτικός και ανιστόρητος, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν παντελώς ακατάλληλο για μεσολαβητή, για αυτό και έχουμε εισηγηθεί κατ΄επανάληψη την απόρριψη της διαμεσολάβησής και των προτάσεών του, προκειμένου να ανακληθεί , η εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας, για να ξανασυζητηθεί η υπόθεσης πλέον επί ορθής νομικής βάσεως η να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για νομική κρίση. Κυρίες και Κύριοι, Όπως είναι γνωστό, οι Σκοπιανοί εντελώς αυθαίρετα , παράνομα και κατά παράβαση των Διεθνών Κανόνων, του Κατ. Χάρτη του ΟΗΕ και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι , περί του αμοιβαίου σεβασμού των εκατέρωθεν δικαιωμάτων των διαφόρων Κρατών, αυτοπροσδιόρισαν το όνομα της χώρα τους με Συνταγματική πρόβλεψη ως Δημοκρατία της Μακεδονίας και τους εαυτούς τους Μακεδόνες. 1] ο αυτοπροδιορισμός όμως της ονοματοδοσίας της χώρας τους, [self definιtion ],ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι null and void δηλ. άκυρος και ανίσχυρος και δεν δημιουργεί νομικές δεσμεύσεις για τη διεθνή κοινότητα και κυρίως για την Ελλάδα, χωρίς τη δική της συναίνεση, καθόσον. α] Έρχεται σε αντίθεση με την Αρχή της Ισότητας και τις αρχές της Δικαιοσύνης που αποτελούν εθιμικό και συμβατικό δίκαιο, σε σχέση με την συνορεύουσα με αυτήν χώρα την Ελλάδα, η οποία έχει συγκριτικά πολλαπλάσια δικαιώματα, από τους Σκοπιανούς και τούτο γιατί , Η Ελλάδα, κατέχει το 71% του εδάφους της ιστορικής Μακεδονίας, δηλ. 34.603 τ.χ. στη οποίαν κατοικούν σήμερα 2.500.000 ΄Ελληνες Μακεδόνες, ενώ οι Σκοπιανοί, κατέχουν το 17% του εδάφους της ιστορικής Μακεδονίας, που αντιστοιχεί προς το 1\4 της ολης εδαφικής της έκτασης, που ανέρχεται σε 28.00 τ.χ. όπως είπαμε, με 150.000 περίπου κατοίκους οι οποίοι στο παρελθόν ήταν κατά πλειοψηφία ΄Ελληνες, πλην όμως αφελληνίστηκαν βίαια από το κομμουνιστικό καθεστώς, ενώ οι Βούλγαροι κατέχουν το 11% της Ιστορικής Μακεδονίας του Πιριν και οι Αλβανοί το 1%. H ονομασία λοιπόν , από τους Σκοπιανούς της Χώρας τους, ως Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με Συνταγματική πρόβλεψη, έρχεται σε αντίθεση, προς την πραγματικότητα, την ιστορία,τις αρχές και τους κανόνες της ισότητας και της δικαιοσύνης, οι οποίες συνιστούν διεθνές εθιμικό δίκαιο δηλ. εξαναγκαστικό δίκαιο [ jus cogens] , το οποίο έχει κωδικοποιηθεί και καταχωρηθεί στις βασικές διατάξεις του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος υπερτερεί και κατισχύει έναντι όλων των άλλων αρχών, νόμων και κανόνων και φυσικά και του Συντάγματος των Σκοπιανών . β] η επιλογή του ονόματος που περιέχει τον όρο Μακεδονία είναι παράνομη αυθαίρετη και δόλια, καθόσον τον όρο Μακεδονία ,με όλη την εννοιολογική σημασία του , το χρησιμοποιεί η γειτονική τους χώρα μας, [δηλ. η Έλλάδα] για 3000 χρόνια, ενώ αυτοί τον χρησιμοποιούν 50-60 χρόνια και συνεπώς σύμφωνα με τον κανόνα αγγλοσαξωνικό δίκαιο, posessio longi temporis ανήκει, πέραν των άλλων που θα αναφέρουμε, στην Ελλάδα. γ] Αποκρύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα ,καθόσον το όνομα αυτό , δεν απεικονίζει την πραγματικότητα και την ακριβή ταυτότητά των λαών που την απαρτίζουν, από άποψη εθνολογική , αφού η χώρα τους αποτελεί μωσαικό λαών, όπως Σλάβων, Αλβανών Τούρκων, Βουλγάρων, Ελλήνων, Ρουμάνων, Αθιγγάνων κτλ. αλλά ούτε και από αποψη γεωγραφική, καθόσον το κομμάτι της ιστορικής Μακεδονίας που κατέχουν οι Σκοπιανοί, αποτελεί ένα μικρό κομμάτι της γεωγραφικής της έκτασης. Παρά ταύτα οι Σκοπιανοί αξιώνουν από τον μεσολαβητή κ. Μάθιου Νίμιτς να τους αναγνωριστεί , Μακεδονική εθνότητα, Μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα και Μακεδονική γλώσσα, στοιχεία που αποτελούν προυποθέσεις, [ conditio sine qua non ],για την υλοποίηση της απειλής τους δηλ. την οικειοποίηση, τον σφετερισμό και την άλωση της Μακεδονίας μας . 2] Η αξίωση των Σκοπιανών να τους αναγνωριστεί η Μακεδονική εθνότητα ,είναι παράνομη, αυθαίρετη και αντιεπιστημονική και τούτο γιατί η δημιουργία μιας εθνότητας προυποθέτει κοινωνία ανθρώπων με κοινό ιστορικό παρελθόν, με κοινές πολιτιστικές αντιλήψεις, με κοινή συνείδηση, κοινή καταγωγή, κοινούς προγόνους, κοινή θρησκεία, παραδόσεις , ήθη και έθιμα , κουλτούρα , κοινή γλώσσα και μάλιστα γραπτή, γιατί χωρίς γραπτή γλώσσα, όπως λένε οι γλωσσολόγοι , δεν μπορεί να γεννηθεί και να αναπτυχθεί εθνική συνείδηση κτλ. που όλα αυτά αποτελούν conditio sine qua non Δηλ. νόμιμες και απαραίτητες προυποθέσεις , για να δημιουργηθεί εθνότητα, που όμως δεν τις διαθέτει το μωσαικό των λαών που συγκροτεί σήμερα το τεχνικό κράτος της FYROM,αφού αποτελείται, όπως είπαμε, από διάφορες εθνικότητες . Τέλος καθόσον αφορά ,τον ισχυρισμό των Σκοπιανών ότι δήθεν η … επανάσταση του ίλιντεν δηλ. Του προφήτη Ηλία τού 1903, αποτέλεσε το έναυσμα δημιουργίας Μακεδονικής εθνότητας, είναι εντελώς αυθαίρετος, παράνομος, εξωπραγματικός και αντιεπιστημονικός και δεν έχει να κάνει τίποτε με αυτούς , καθ όσον η δήθεν επανάσταση ήταν μια ληστρική και τρομοκρατική επιδρομή των Βουλγάρων κομιτατζήδων , εναντίον των Ελλήνων του Κροσόβου και της γύρω περιοχής ,με την κάλυψη των Τούρκων, που κατέστρεψαν τις Ελληνικές περιουσίες της περιοχής και σκότωσαν τους Έλληνες προύχοντες. Συνεπώς εάν η τρομοκρατική αυτή επιδρομή υπήρχε ενδεχόμενο να θεωρηθεί ως έναυσμα δημιουργίας κάποιας εθνότητας ,αυτή θα αφορούσε τους Βούλγαρους που την έκαναν και όχι τους Σλάβους η τους Σκοπιανούς, που δεν είχαν καμιά ανάμειξη η συμμετοχή . 3] Η αξίωση των Σκοπιανών να αναγνωριστεί Μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, είναι ομοίως παράνομη, αυθαίρετη και αντιεπιστημονική ,καθόσον για να αναγνωριστεί μια μειονότητα σε μια χώρα προυποθέτει την ύπαρξη κάπου αλλού αντίστοιχης εθνότητας ,που όμως όπως είπαμε Μακεδονική εθνότητα δεν υπήρξε ποτέ ούτε και υπάρχει, γιατί οι Μακεδόνες ήταν ΄Ελληνες και ανήκαν στο Ελληνικό έθνος, από χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα. Βέβαια οι Σκοπιανοί με το να διεκδικούν την αναγνώριση στην Ελλάδα Μακεδονικής μειονότητας ,αποβλέπουν, όταν στο μέλλον οι διεθνείς συγκυρίες τους το επιτρέψουν, να διεκδικήσουν, αυτονομικά δικαιώματα κτλ, με τη συμπαράσταση των σκοτεινών δυνάμεων που στρέφοντα κατά της Ελλάδος και κατά παράβαση της διεθνούς νομιμότητας, του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ και της βασικής αρχής ΙΙΙ της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι κτλ. που απαγορεύουν , κάθε πράξη απειλής επί του όλου η μέρους του εδάφους άλλου κράτους, όπως έκαμε ο Τίτο το 1946-49 με την παρέμβασή του στον εμφύλιο η συμμοριτοπόλεμο, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής του ΟΗΕ, για να αποσπάσει τη Μακεδονία μας και να την εντάξει στην Κομμουνιστική Ομοσπονδία των Βαλκανικών χωρών, όπως ακριβώς επιχειρούν να κάμουν και οι Σκοπιανοί σήμερα, με την προπαγάνδα τους, τις δηλώσεις των ηγετών τους, την κυκλοφορία χαρτών και κειμένων που φέρνουν τα όριά τους μέχρι τον Όλυμπο κτλ. 4] Η διεκδίκηση εκ μέρους των Σκοπιανών, αναγνώρισης Μακεδονικής γλώσσας, είναι επίσης αβάσιμη, παράνομη και ανιστόρητη γιατί Μακεδονική γλώσσα δεν υπήρξε ποτέ, ούτε υπάρχει και τούτο γιατί οι Μακεδόνες, όπως είπαμε, ήταν Έλληνες μιλούσαν και έγραφαν την Ελληνική γλώσσα , όπως τούτο αποδεικνύεται από τα γραπτά κείμενα του Αριστοτέλη, του Δημόκριτου, του Πρωταγόρα αλλά και από τα θεατρικά έργα του Ευριπίδη του Σοφοκλή και των άλλων αρχαίων Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων ,τα έργα των οποίων παίζονταν στα θέατρα της Μακεδονίας, ενώπιον ακροατηρίου που καταλάβαινε Ελληνικά γιατί οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες. Η γλώσσα που ομιλούν οι Σκοπιανοί σήμερα, θα πρέπει να πούμε ότι , αποτελεί κατά βάση Βουλγάρικο γλωσσικό Ιδίωμα με εκατοντάδες Ελληνικές λέξεις ,όπως και Τουρκικές, Λατινικές και Σλαβικές, που δημιουργήθηκε λόγω της συμβίωσης των λαών στην περιοχή αυτή κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες και μελέτες έγκυρων γλωσσολόγων, για λόγους επικοινωνίας και εμπορικών μεταξύ τους συναλλαγών, Το γλωσσικό αυτό ιδίωμα , που εμφάνιζαν οι Σκοπιανοί ως Μακεδονική γλώσσα, με πρόσφατη Απόφασή του ,θα πρέπει να σας πω, ότι το διέγραψε ο ΟΗΕ, από τις καταχώρηση των γλωσσών των κρατών μελών του. Παρόλα αυτά οι Σκοπιανοί συνεχίζουν και σήμερα την επιβουλή τους [απειλή τους] κατά της Ελλάδας με διάφορους τρόπους και μέσα όπως π.χ. 1]Με την επιθετική προπαγάνδα τους κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές και τους κανόνες του Κατ.Χάρτη του Ο.Η.Ε, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και γενικότερα τη Διεθνή Νομιμότητα, η οποία, έχει θέσει εκτός Νόμου τον πόλεμο και δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα που προκύπτει από παράνομες η πολεμικές ενέργειες, ενώ η υπ’ αριθμόν 375 Απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του ΟΗΕ η οποία ορίζει ότι, τα κράτη οφείλουν να αναπτύσουν φιλικές σχέσεις και συνεργασίες, να εκπληρώνουν με καλή πίστη τις υποχρεώσεις τους και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων κρατών, χάριν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας του κόσμου κτλ. 2] Με την πλαστογράφιση της ιστορίας μας, οι Σκοπιανοί μας έχουν πάρει δηλ. Σφετεριστεί και οικειοποιηθεί έξη αιώνες Ελληνιστικής Ιστορίας, των έννομων πολιτιστικών και κληρονομικών αγαθών μας, κατά παρά-βαση της διεθνούς συνθήκης της ΟΥΝΕΣΚΟ του 1970 η οποία κυρώθηκε με Νόμο από την Ελλάδα, [Νόμ.1103/22/29/.12.80 ] και η οποία προβλέπει μεταξύ των άλλων ότι, " η ιστορία, ο πολιτισμός και οι ηγετικές προσωπικότητες μιας χώρας κτλ. αποτελούν πολιτιστικά αγαθά, "τα οποία αναγνωρίζονται και προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες, τη διεθνή νομιμότητα και τις Γεν. Αρχές του δικαίου, που αποδέχονται όλα τα πολιτισμένα έθνη του κόσμου και εφαρμόζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατ άρθρον 38 αυτού, στο οποίο θα έπρεπε να είχε να προσφύγει η χώρα μας από τότε που ανέκυψε το πρόβλημα, για την προστασία των δικαιωμάτων της. 3] Με την κυκλοφορία σε όλο τον κόσμο πλαστογραφημένων κειμένων, βιβλίων και χαρτών, με τους οποίους απειλούν και προβάλουν εδαφικές διεκδικήσεις που φθάνουν μέχρι τον Όλυμπο, και οικειοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού μας, κατά παράβαση των πιο θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι μας δίνουν το δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τη ΔΑΣΕ αλλά και στα νόμιμα μέτρα της αυτοάμυνας και των αντιποίνων. Τέλος οι Σκοπιανοί παραβιάζουν, 1]την Απόφαση-Συμφωνία του Ο.Η.Ε του 1993, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η χώρα τους στον ΟΗΕ, με το προσωρινό όνομα FYROM, ενώ οι Σκοπιανοί αυτοπροσδιορίζουν τη χώρα τους ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. 2] την ενδιάμεση συμφωνία της Νέας Υόρκης του 1995, την οποίαν υπέγραψαν με τη χώρα μας και ανέλαβαν την υποχρέωση να σταματήσουν κάθε είδους προπαγάνδα καθώς επίσης και την χρησιμοποίηση της ονομασίας Δημοκρατία της Μακεδονίας, που όμως δεν τήρησαν, αλλά απεναντίας συνέχισαν με εντεινόμενο ρυθμό με συνέπεια να καταφέρουν να τούς αναγνωρίσουν με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας 135 περίπου χώρες, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δημιουργούν νομικές η άλλου είδους δεσμεύσεις για τη διεθνή κοινότητα και κυρίως για την Ελλάδα 3] τον εθιμικό κανόνα Pacta sund servanda, που είναι, jus cogens δηλ. αναγκαστικό δίκαιο για όλες τις χώρες ,οι οποίες οφείλουν να σέβονται τις συμφωνίες που υπογράφουν, αλλά και να τις εντάσσουν στο νομικό τους σύστημα ,όπως έχει κάνει η Ελλάδα με τον υπ αριθμ 1981/22/12/91 Νόμο της , ο οποίος στο άρθρο του 26 αυτού προβλέπει ότι, ' Κάθε συνθήκη εν ισχύ δεσμεύει τα Κράτη μέλη αυτής και πρέπει να εκτελείται από αυτά με καλή πίστη και στο άρθρο 27&Ι προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος σε μια συνθήκη δεν μπορεί να επικαλεστεί τους κανόνες του εσωτερικού του δικαίου συμπεριλαμβανομένου και του Συντάγματός του, για να δικαιολογήσει τη μη εφαρμογή μιας συνθήκης. 4] Την αξιοπιστία της Διεθνούς Κοινότητας, την οποίαν καταδολιεύουν, με τη χρήση του ελληνικού ονόματος Δημοκρατία της Μακεδονίας, γιατί επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν την παράνομη και εγκληματική συμπεριφορά τους, και να εγγράψουν προσημείωση της επιβουλής και των διεκδικήσεών τους σε βάρος της χώρας μας, όταν οι διεθνείς συγκυρίες τους το επιτρέψουν. 5] Τις αρχές του Αγγλοσαξωνικού δικαίου όπως, ex turbi causa non oritur action, που σημαίνει ότι από το άδικο και την παρανομία δεν μπορεί να πηγάσει το δίκαιο και η δικαιοσύνη και ότι he who wants justice must have clear hands, δηλ. αυτός που ζητά δικαιοσύνη θα πρέπει να έχει καθαρά χέρια, πλην όμως τα χέρια των Σκοπιανών δεν είναι καθαρά, όπως αναπτύξαμε ήδη. 6] Απαρνούνται τη Σλάβικη καταγωγή τους και την ιστορία τους και υιοθετούν την ιστορία της Ελλάδος, την οποίαν πλαστογραφούν, προκειμένου να οικειοποιηθούν, πέραν των άλλων και τις μεγάλες προσωπικότητες της χώρας μας , όπως το Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο, όπως είπαμε, ενώ οι ηγέτες όπως ο Κύρω Γκληγκόρωφ, ο Γεοργι Ιβανώφ, ο Δημητρώφ, ο Τζαφέρη ,ο Ζέλεφ, ο Εμβέρ Χότζα κτλ., έχουν αναγνωρίσει και διακηρύξει ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και αποτέλεσαν μαζί με τις άλλες Ελληνικές φυλές, όπως ήταν οι Ίωνες, οι Αιολείς, οι Αχαιοί, οι Δωριείς, οι Αιτωλοί, οι Ηπειρώτες, οι Θεσπρωτοί, οι Μολοσσοί, οι Αθαμάνες, οι Θεσσαλοί κτλ. συστατικό στοιχείο του Ελληνισμού, που ήκμασε χίλια χρόνια πριν εμφανιστούν οι Σλάβοι,που τότε είχαν το όνομα σκλάβοι, στο Βαλκανικό χώρο. 7] Τη διεθνή νομολογία η οποία με αλλεπάλληλες Αποφάσεις των Διεθνών Δικαστηρίων στις υποθέσεις, zones, Greco-Bulgarian community, Αlabama claim, Polis National, Massey κτλ. έχει αποφανθεί ότι οι διάφορες χώρες δεν μπορούν να επικαλούνται τις προβλέψεις του Συντάγματός τους η το εσωτερικό τους δίκαιο , για να δικαιολογήσουν την μη εκπλήρωση των υπό του ΟΗΕ, του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών αναληφθείσες υποχρεώσεις τους, Τέλος θα πρέπει να σημειώσω ότι όλες οι χώρες οφείλουν να εναρμονίζουν το εσωτερικό τους δίκαιο προς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και ακόμη να τιμωρούν τους πολίτες υπηκόους τους, οι οποίοι παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες η τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας τους. Ήδη οι Σκοπιανοί με τη επίκληση του ελληνικού ονόματος Μακεδονία ,που προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Μακεδνόν και Μάκος, έχουν σφετεριστεί και οικειοποιηθεί τον Ελληνιστικό Πολιτισμό, που κυριάρχησε για έξη περίπου αιώνες, προκειμένου, πέραν των επεκτατικών τους σχεδίων ,να αποκτήσουν σαν χώρα ιστορία και πολιτιστικό περιεχόμενο, καθ όσον το πραγματικό τους όνομα, που εξατομικεύει και απεικονίζει την ταυτότητά τους όπως είναι π.χ. Νοτιοσλαβία, Δαρδανία Βαρδάσκα, Βιτοβίνα, Σκόπια κτλ δεν σημαίνει τίποτε ,για την παγκόσμια κοινότητα ,ώστε να δικαιολογεί την ύπαρξή τους ,ως ανεξάρτητο κράτος, για αυτό και διεκδίκησαν να τους αναγνωριστεί ένα ξένο και κλοπιμαίο όνομα, με λαμπρή ιστορία, που θα αποτελούσε και συνδετικό στοιχείο του μωσαικού των λαών της fyrom. Κυρίες και Κύριοι, Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι όλες οι προσπάθειες εκ μέρους μας, για την εξεύρεση λύσεως ,απέβησαν άκαρπες και ενώ αυτοί συνεχίζουν το ταξίδι τους αυθαίρετα, παράνομα και δόλια , ως λαθρεπιβάτες της Ελληνικής Ιστορίας , νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι, ως πολιτεία αλλά και ως πολίτες αυτής της χώρας, να διακηρύξουμε ότι, φτάνει πια και να ξεκινήσουμε να λάβουμε τη λήψη μέτρων αντιποίνων εναντίον τους, προκειμένου να τους αναγκάσουμε να πορευτούν στο δρόμο της διεθνούς νομιμότητας. Η χώρα μας λοιπόν αλλά και οι πολίτες της ,σύμφωνα με τη διεθνή αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων, έχουν το δικαίωμα , για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας ,να προσφύγουν στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά των Σκοπιανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κ.Πολ.Δικ., σε συνδυασμό με το άρθρο του 28 παρ. 1 του Συντάγματός μας, το οποίο ορίζει ότι, ''οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, όπως τα διεθνή έθιμα και οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους και τη θέση τους σε ισχύ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου'' και να ζητήσουν την καταδίκη και αποζημίωση της χώρας μας, για την προσγενόμενη ζημία ,την τιμωρία των ενόχων , την αποτροπή τους για το μέλλον από κάθε άλλη παράνομη ενέργεια σε βάρος μας επί ποινή τιμωρίας και αποζημίωσης για την παράλειψη η την μη συμμόρφωσης τους. Τα Ελληνικά λοιπόν Δικαστήρια , μπορούν να επιληφθούν υποθέσεων που φθάνουν ενώπιόν των, και αφορούν αδικοπραξίες η εγκληματικές πράξεις του κράτους των Σκοπίων αλλά και των υπηκόων αυτού, καθόσον το δικαίωμα της ετεροδικίας, για πράξεις που ασκήθηκαν jure gestionis αλλά και για πράξεις αδικοπραξίας η εγκλήματα που ασκήθηκαν jure imperii, δεν ισχύει. Το δε Δικαστήριο Lex Fori, δηλ τα Ελληνικά Δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα να κρίνουν τα ίδια για τη διεθνή τους δικαιοδοσία και για το χαρακτήρα των πράξεων, εάν δηλαδή είναι πράξεις κυριαρχίας και εάν έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές αναγκαστικό δίκαιο (jus cogens), η το ανθρωπιστικό δίκαιο κτλ. όπως είναι η πράξη της γενοκτονίας, η επέμβαση στα εσωτερικά μας, η παροχή βοήθειας σε παράνομους ή σε μη αναγνωρισμένους αντάρτες, η υπόθαλψη εμπόλεμων, η παράνομη και αυθαίρετη πλαστογράφηση, η οικειοποίηση και ο σφετερισμός πολιτιστικών αγαθών της χώρας μας, της ιστορίας μας και των ιστορικών προσωπικοτήτων μας, τα οποία αποτελούν πολιτιστικά αγαθά και προστατεύονται από τις Διεθνείς Συνθήκες, τις οποίες έχει υπογράψει και κυρώσει η χώρα μας, όπως είναι η σύμβαση της Ουνέσκο τού 1970 και της Χάγης του 1954 κ.λ.π. Μάλιστα η δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων μπορεί να επεκταθεί και στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για τη ματαίωση ή ανατροπή μιας εν ενεργεία αδικοπραξίας που μπορούν να διενεργήσουν οι Σκοπιανοί πολίτες ή το κράτος των Σκοπίων, όπως είναι π.χ. η χρήση και η ιδιοποίηση του ονόματος Μακεδονία, ή τα εθνικά και κληρονομικά μας σύμβολα, με τα οποία πραγματοποιεί διεθνείς δραστηριότητες και συναλλαγές και τούτο γιατί οι πράξεις τους αυτές είναι απατηλές, παράνομες και αυθαίρετες και αντιτίθενται με τους εθιμικούς και εξαναγκαστικούς κανόνες και προκαλούν σύγχυση στη διεθνή κοινότητα, καθόσον η χρήση ενός ονόματος, π.χ. της Μακεδονίας, τους προσδίδει, χωρίς να έχουν πρός τούτο κανένα δικαίωμα, ορισμένες ιδιότητες, ικανότητες, καθώς και πολιτιστικές και κοινωνικές αξίες, τις οποίες δεν διαθέτουν. Οι Σκοπιανοί με τις παραπάνω παράνομες, αυθαίρετες και εγκληματικές πράξεις τους ζημιώνουν τη χώρα μας ( δηλ. το κύρος της, την αξιοπρέπειά της, τον πολιτισμό της, την κυριαρχία της, την ανεξαρτησία της, τον πολιτισμό και τον τουρισμό της κ.λ.π.) και συνεπώς κάθε προσφυγή για τη ματαίωση, ανατροπή ή καταστολή μιας αδίκου ή εγκληματικής πράξης, εναντίον της χώρας μας ,τού πολιτισμού και της ιστορίας της, θα πρέπει να έχει σαν αίτημα όχι μόνο την αποζημίωση την τιμωρία των ενόχων και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αποτροπή επανάληψής τους στο μέλλον. Τα ελληνικά Δικαστήρια με βάση την αρχή της διεθνούς δημοσίας τάξης αρμοδιότητας τους, έχουν δικαιοδοσία για πράξεις που στρέφονται εναντίον των εννόμων αγαθών μας ,γιατί έρχονται σε αντίθεση προς την διεθνή νομιμότητα, δηλ. Με το εθιμικό η συμβατικό δίκαιο, όπως αναφέραμε ήδη, αδιάφορα εάν τελέσθηκαν στην ημεδαπή η αλλοδαπή. Τέλος καθόσον αφορά το δικαίωμα της [ασυλίας] δηλ. της ετεροδικίας, το οποίον δέον να απολαμβάνουν τα Κράτη, στην προκειμένη περίπτωση, κατά την επικρατούσα άποψή, δεν ισχύει, όταν πρόκειται για αδικήματα ή εγκληματικές πράξεις που αποδοκιμάζονται από το Διεθνές Εθιμικό η Αναγκαστικό Δίκαιο, όπως έχουν αποφανθεί τα εθνικά δικαστήρια τα οποία έχουν κάνει δεκτό ότι, το Κράτος στερείται της δυνατότητας να επικαλεστεί την ετεροδικία, όταν επίδικη πράξη για την οποίαν εισάγεται η υπόθεσης έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση των αναγκαστικών κανόνων jus cogens, που προβλέπονται στον Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ, Τελική Πράξη του Ελσίνκι, Χάρτης των Παρισίων, ΔΑΣΕ, kelong Pact, Συμβάσεις Χάγης, Γενεύης, Βιέννης κτλ. Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να σας πω δυό λόγια για την εικόνα που παρουσιάζουν τα Βαλκάνια σήμερα, όπως άλλωστε την εξέθεσα και κατά τη συνεύντευξή μου στο κανάλι 5 των Σκοπίων και η οποία έχει ως εξής. 1] Η Τουρκία δυστυχώς συνεχίζει να κινείται στο περιθώριο της διεθνούς νομιμότητας. Παραβιάζει αυθαίρετα και παράνομα τις διεθνείς της υποχρεώσεις απέναντι στις γειτονικές της χώρες και κυρίως την Κύπρο, που απορρέουν από την συμμετοχή της στον ΟΗΕ, την πορεία της προς την Ε.Ε. αλλά και από την παραβίαση των διεθνών συμφωνιών, τις οποίες έχει υπογράψει και με την συμπεριφορά της αυτή διαταράσει την ειρηνική ισορροπία της περιοχής, γεγονός το οποίο έχει επισημανθεί πολλές φορές. Επίσης η Καγκελάριος της Γερμανίας κα. Άγγελα Μέρκελ κατά την επίσκεψή της πριν από λίγες ημέρες στην Κύπρο, το πετρέλαιο της οποίας οδηγεί στην αναδιάταξη του συσχετισμού των δυνάμεων της περιοχής, καταδίκασε την Τουρκία για τη συνεχιζόμενη κατοχή από τα τουρκικά στρατεύματα της βορείου Κύπρου, αλλά και για τη μη συμμόρφωσή της, με τις Ευρωπαικές αποφάσεις, για την άρση των απαγορεύσεων στα Κυπριακά πλοία να προσεγγίζουν τα τουρκικά λιμάνια κτλ, συμπεριφορά η οποία θα έχει σαν συνέπεια την αναστολή και το πάγωμα της πορείας της Τουρκίας για την ένταξή της στην Ευρωπαική Ένωση. 2]Το Κόσσοβο, το οποίο κήρυξε την ανεξαρτησία του, κατά παράβαση των διεθνών κανόνων και διεκδικεί την ενσωμάτωση του Τέτοβου, στην πορεία των Αλβανών για την ίδρυση της Μεγάλης Αλβανίας, με συνέπεια να έχει προκαλέσει μια πολύ έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή. Βέβαια και στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί από τον Ουτσεκά η κατάλυση της Fyrom η οποία και διασώθηκε , παραχωρώντας αυτονομικά δικαιώματα στούς Αλβανούς κτλ. χάρις στη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια της Ελλάδας. Η τυχόν όμως ενσωμάτωση της Fyron στο Κόσσοβο, θα φέρει στη επιφάνεια και θα λειτουργήσει σαν ντόμινο, το θέμα της Βορείου Ηπείρου, το οποίο παραμένει εκκρεμές, ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών των Μεγάλων δυνάμεων στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι από το 1945. 3] Η Fyrom ή Vardaska, όπως είναι το ιστορικό και γεωγραφικό της όνομα, συνεχίζει δυστυχώς να διαταράσσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών μας και παρά το γεγονός ότι έχει εμπλακεί και ο ΟΗΕ, εντούτοις δεν έχει εξευρεθεί καμία λύσης λόγω της αδιαλλαξίας της ηγεσίας της, η οποία αυθαίρετα και παράνομα αυτοπροσδιόρισε [ self dified ] το όνομά της ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, κατά παράβαση των διεθνών εθιμικών και συμβατικών νόμων, του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ, τα μέλη του οποίου οφείλουν να σέβονται τα ίσα δικαιώματα των άλλων λαών και τις αρχές της δικαιοσύνης, όπως τούτο έχει πολλές φορές επιβεβαιωθεί από αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων και προβλέπεται ρητώς ότι το διεθνές δίκαιο, υπερισχύει των εσωτερικών κανόνων η του Συντάγματος των διαφόρων χωρών Παρά ταύτα και παρά τη συμφωνία που υπογράψαμε μεταξύ μας, στη Νέα Υόρκη, η Fyrom συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη λέξη Δημοκρατία της Μακεδονίας, οικειοποιείται την Ελληνική ιστορία, τα πολιτισμικά μας αγαθά και τους ιστορικούς μας ηγέτες, όπως είναι ο Φίλιππος, ο Μέγας Αλέξανδρος κτλ. κατά παράβαση και των συμφωνιών της ΟΥΝΕΣΚΟ του 1970 και της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει των γεγονότων, τα οποία μέλει να λάβουν χώρα στην περιοχή μας, ανακύπτει το ερώτημα, τι θα γίνει με τη Fyrom, όταν οι Κόσοβάροι θα επιχειρήσουν την ένσωμάτωση του Τέτοβου , στην πορεία τους για την Μεγάλη Αλβανία, γιατί τότε θα αρχίσουν οι διεκδικήσεις και από τις άλλες γειτονικές χώρες. Η απάντηση, κατά την ταπεινή μου γνώμη , είναι ότι οι Σκοπιανοί θα πρέπει από σήμερα να φροντίσουν να εξασφαλίσουν την κρατική τους υπόσταση και αυτή μπορεί να γίνει . 1] με την Ένωσή τους με την Ελλάδα ,αφού τόσο πολύ επιμένουν ότι είναι Μακεδόνες δηλ. Έλληνες, όπως την είχαν και επί Γιουγκοσλαυίας η 2] με την ενσωμάτωσή τους με την Ελλάδα δηλ. με τη δημιουργία Δυαδικού Κράτους με την Ελλάδα, όπως είχαν προτείνει και οι Αλβανοί το 1944, όταν αποχωρούσαν οι Γερμανοί, και με το τρόπο αυτό να εισέλθουν αμέσως στο ΝΑΤΟ και στη Ε.Ε. η οποία ούτως η άλλως θα μετεξελιχθεί γρήγορα, λόγω της οικονομικής κρίσης, σε Ευρωπαική Συνομοσπονδία. Email.tmylonas@yahoo.com [ομιλία του ΔΡ. Θαλή Μυλωνά στο Πολεμικό Μουσείο ]

ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Το Μακεδονικό Ζήτημα και η Σημερινή Εικόνα των Βαλκανικών  Σχέσεων.

Του  Δρ. Θαλή Μυλωνά ,Δικηγόρου-Διεθνολόγου ,Προέδρου του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων .

       Το  Μακεδονικό Ζήτημα, αποτελούσε και αποτελεί πάντα  θέμα επιβουλής δηλ. απειλής  των βορείων γειτόνων μας και σήμερα των Σκοπιανών, κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, της ιστορίας μας και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς .Δηλ. Παραβίασης μιας σειράς εθιμικών και συμβατικών κανόνων και κυρίως του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι ,του Χάρτη των Παρισίων κτλ.
       Παρά ταύτα η χώρα μας δεν αντιμετώπισε το θέμα αυτό ,ως απειλή  κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας, της  πολιτικής μας ανεξαρτησίας και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, ακόμη και όταν Τίτο με τους διαδόχους του συνέχιζαν να προπαγανδίζουν σε όλο τον κόσμο την επιβουλή τους δηλ. την απειλή τους κατά της χώρας μας, επί τη βάσει σχεδίου, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, από επιθετική προπαγάνδα, επέμβαση στα εσωτερικά μας, την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, οικειοποίηση των πολιτιστικών αγαθών μας και  πλαστογράφηση της ιστορίας μας, με σκοπό να πείσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι η Μακεδονία τους ανήκει και ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν είχαν καμία σχέση με τους Έλληνες κτλ. ενώ  ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ κ.Εντουάρντ Στεττίνιους, είχε επισημάνει με επιστολή του προς τους  διπλωμάτες και  προξένους των ΗΠΑ  τις προπαγανδιστικές δηλώσεις των Γιουγκοσλαύων και των Βουλγάρων ,ως αδικαιολόγητες ενέργειες που αποτελούν το πρόσχημα για εδαφικές ανακατατάξεις  σε βάρος της Ελλάδος, για αυτό επεσήμανε την  σοβαρότητα  τού  κινδύνου...Ενώ  εξ αντιθέτου  εμείς συνεχίσαμε και συνεχίζουμε  μέχρι σήμερα να μην δίνουμε τη βαρύτητα που απαιτεί το ζήτημα αυτό ,με αποτέλεσμα να υποπίπτουμε  σε ουσιαστικά και νομικά λάθη, όπως π.χ.
1]  η μη συμμετοχή μας  στην Επιτροπή  Μπαντιντέρ, που δημιούργησε η Ευρωπαική Συνδιάσκεψη για την Γιουγκοσλαυία στίς 16\1\1991  η οποία   Γνωμοδότησε, με βάση πολιτικά κριτήρια,  για τη δημιουργία του  κράτους των Σκοπίων , παρά το γεγονός ότι δεν  είχαν  τις νόμιμες προυποθέσεις , κατά το διεθνές δίκαιο, να γίνουν ανεξάρτητο κράτος.
2] η  άρσης  των ενστάσεών μας στις 8\4\1993, με τις οποίες είχαμε μπλοκάρει την ένταξή τους στον ΟΗΕ, με συνέπεια να γίνουν μέλη του με τη συναίνεση μας, χωρίς να πληρούν τις προυποθέσεις του κατ.χάρτη του ΟΗΕ
3] η  παραίτησή μας από τον οικονομικό  αποκλεισμό των Σκοπιανών , που είχε κηρύξει η Κυβέρνηση της χώρας μας και ο οποίος κηρύχτηκε νόμιμος από το Ευρωπαικό Δικαστήριο , χωρίς ουσιαστικά και διασφαλισμένα  ανταλλάγματα, 
4] η  υπογραφή της δυσμενούς και άκυρης  για τη χώρα μας συμφωνίας της Νέας Υόρκης του Σεπτέμβρη του  1995, με την οποίαν πέραν των άλλων, δυσμενών για τη χώρα μας προβλέψεων, παραιτηθήκαμε και μάλιστα δολίως, από το δικαίωμά μας να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ οι Σκοπιανοί οι οποίοι ανέλαβαν την υποχρέωση να σταματήσουν την προπαγάνδα  εναντίον μας και τη χρήση του ονόματος  Δημοκρατία της Μακεδονίας, συνέχισαν απτόητοι και με μεγαλύτερη ένταση την προπαγάνδα τους.
Κατόπιν όλων αυτών η αντιμετώπιση τού προβλήματος, μας οδήγησε στη  διαδικασία του  άρθρου 33 του Κατ.Χάρτη  του Ο.Η.Ε. η  οποία μας επέβαλε ως μεσολαβητή  τον  κ. Μάθιου Νίμιτς,ο οποίος  όπως αποδείχτηκε  είναι  εντολοδόχος  και πειθήνιο όργανό των Αγγλο-Αμερικάνων, αφερέγγυος, αναξιόπιστος, μεροληπτικός και ανιστόρητος, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν παντελώς ακατάλληλο για μεσολαβητή, για αυτό και έχουμε εισηγηθεί κατ΄επανάληψη την απόρριψη της διαμεσολάβησής   και των  προτάσεών του, προκειμένου να ανακληθεί ,  η εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας, για  να ξανασυζητηθεί η υπόθεσης πλέον  επί ορθής νομικής βάσεως η να παραπεμφθεί  στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για νομική κρίση.    
       Κυρίες και Κύριοι,
       Όπως είναι γνωστό, οι Σκοπιανοί εντελώς αυθαίρετα , παράνομα και
 κατά παράβαση των Διεθνών Κανόνων, του Κατ. Χάρτη του ΟΗΕ και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι  , περί του αμοιβαίου σεβασμού   των εκατέρωθεν δικαιωμάτων των διαφόρων Κρατών, αυτοπροσδιόρισαν το όνομα της χώρα τους  με  Συνταγματική  πρόβλεψη  ως Δημοκρατία της Μακεδονίας και τους εαυτούς τους Μακεδόνες. 
        1] ο αυτοπροδιορισμός όμως της  ονοματοδοσίας της χώρας τους, [self definιtion ],ως  Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι  null and void  δηλ. άκυρος και ανίσχυρος και δεν δημιουργεί νομικές δεσμεύσεις για τη διεθνή κοινότητα και κυρίως για την Ελλάδα, χωρίς τη δική της συναίνεση, καθόσον.
 α] Έρχεται   σε αντίθεση με την  Αρχή της Ισότητας και τις αρχές της   Δικαιοσύνης που αποτελούν εθιμικό και συμβατικό δίκαιο, σε σχέση με την  συνορεύουσα  με αυτήν χώρα την  Ελλάδα,  η οποία   έχει      συγκριτικά  πολλαπλάσια δικαιώματα, από  τους Σκοπιανούς και τούτο γιατί ,
 Η Ελλάδα, κατέχει το 71% του εδάφους της ιστορικής   Μακεδονίας, δηλ. 34.603 τ.χ. στη οποίαν κατοικούν σήμερα 2.500.000 ΄Ελληνες  Μακεδόνες, ενώ  οι  Σκοπιανοί, κατέχουν το 17% του εδάφους της ιστορικής  Μακεδονίας, που αντιστοιχεί  προς το 1\4 της ολης εδαφικής της έκτασης, που ανέρχεται σε 28.00 τ.χ.  όπως είπαμε, με 150.000 περίπου  κατοίκους οι   οποίοι στο παρελθόν ήταν  κατά πλειοψηφία ΄Ελληνες,
 πλην όμως αφελληνίστηκαν  βίαια από το κομμουνιστικό καθεστώς,  ενώ   οι  Βούλγαροι   κατέχουν το 11% της
Ιστορικής Μακεδονίας του Πιριν και οι Αλβανοί  το  1%. 
       H ονομασία λοιπόν , από τους Σκοπιανούς της Χώρας τους, ως Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με Συνταγματική πρόβλεψη,  έρχεται σε αντίθεση, προς την πραγματικότητα, την ιστορία,τις αρχές και τους κανόνες 
 της ισότητας και της δικαιοσύνης, οι οποίες συνιστούν διεθνές  εθιμικό  δίκαιο δηλ. εξαναγκαστικό  δίκαιο [ jus cogens] , το οποίο έχει κωδικοποιηθεί και καταχωρηθεί στις βασικές διατάξεις του Κατ.Χάρτη  του ΟΗΕ, ο οποίος υπερτερεί  και κατισχύει  έναντι  όλων των άλλων αρχών, νόμων και
  κανόνων και φυσικά και  του Συντάγματος των Σκοπιανών .
 β] η επιλογή  του ονόματος   που περιέχει τον όρο Μακεδονία είναι παράνομη αυθαίρετη και δόλια, καθόσον τον όρο Μακεδονία ,με όλη την εννοιολογική σημασία του , το  χρησιμοποιεί  η γειτονική τους χώρα μας, [δηλ. η Έλλάδα] για 3000 χρόνια, ενώ αυτοί τον χρησιμοποιούν 50-60 χρόνια και συνεπώς σύμφωνα με τον κανόνα αγγλοσαξωνικό δίκαιο, posessio longi temporis  ανήκει, πέραν των άλλων που θα αναφέρουμε, στην Ελλάδα.
 γ] Αποκρύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα ,καθόσον το όνομα αυτό ,   δεν απεικονίζει την πραγματικότητα   και την ακριβή ταυτότητά  των  λαών που την  απαρτίζουν, από άποψη εθνολογική , αφού η χώρα τους αποτελεί  μωσαικό λαών, όπως  Σλάβων, Αλβανών Τούρκων, Βουλγάρων, Ελλήνων, Ρουμάνων, Αθιγγάνων κτλ. αλλά ούτε και από  αποψη γεωγραφική, καθόσον το κομμάτι της ιστορικής Μακεδονίας που κατέχουν οι Σκοπιανοί, αποτελεί ένα μικρό κομμάτι της γεωγραφικής της έκτασης.
Παρά ταύτα  οι Σκοπιανοί  αξιώνουν  από  τον μεσολαβητή  κ. Μάθιου Νίμιτς να τους   αναγνωριστεί , Μακεδονική  εθνότητα,  Μακεδονική  μειονότητα  στην Ελλάδα  και  Μακεδονική   γλώσσα, στοιχεία που αποτελούν προυποθέσεις, [ conditio sine qua non ],για την υλοποίηση της απειλής τους δηλ. την οικειοποίηση, τον σφετερισμό  και την άλωση  της Μακεδονίας μας .
2] Η αξίωση των Σκοπιανών να τους αναγνωριστεί η Μακεδονική εθνότητα ,είναι παράνομη, αυθαίρετη και αντιεπιστημονική και τούτο γιατί η δημιουργία μιας εθνότητας προυποθέτει κοινωνία ανθρώπων με κοινό ιστορικό παρελθόν, με κοινές πολιτιστικές αντιλήψεις, με κοινή συνείδηση, κοινή καταγωγή, κοινούς προγόνους, κοινή  θρησκεία,  παραδόσεις , ήθη  και έθιμα  ,  κουλτούρα , κοινή γλώσσα και μάλιστα γραπτή, γιατί χωρίς γραπτή γλώσσα, όπως  λένε οι  γλωσσολόγοι , δεν μπορεί να  γεννηθεί και να αναπτυχθεί   εθνική  συνείδηση κτλ. που όλα αυτά  αποτελούν   conditio  sine qua non  Δηλ. νόμιμες  και απαραίτητες προυποθέσεις , για να δημιουργηθεί εθνότητα, που όμως δεν τις διαθέτει το  μωσαικό των λαών που  συγκροτεί σήμερα το τεχνικό κράτος  της FYROM,αφού αποτελείται, όπως είπαμε, από διάφορες εθνικότητες . 
       Τέλος καθόσον αφορά ,τον ισχυρισμό των Σκοπιανών ότι δήθεν η … επανάσταση του ίλιντεν δηλ. Του προφήτη Ηλία τού 1903,  αποτέλεσε  το έναυσμα  δημιουργίας   Μακεδονικής  εθνότητας, είναι εντελώς αυθαίρετος, παράνομος, εξωπραγματικός  και  αντιεπιστημονικός και  δεν  έχει να κάνει τίποτε  με αυτούς , καθ όσον η δήθεν επανάσταση ήταν  μια  ληστρική και τρομοκρατική επιδρομή  των Βουλγάρων κομιτατζήδων , εναντίον των Ελλήνων του Κροσόβου  και της γύρω περιοχής ,με την  κάλυψη των Τούρκων, που κατέστρεψαν τις Ελληνικές περιουσίες της  περιοχής και  σκότωσαν τους Έλληνες προύχοντες.
Συνεπώς εάν η τρομοκρατική αυτή επιδρομή  υπήρχε ενδεχόμενο να θεωρηθεί ως  έναυσμα δημιουργίας κάποιας  εθνότητας ,αυτή θα αφορούσε τους Βούλγαρους που την έκαναν και όχι τους Σλάβους η τους Σκοπιανούς, που δεν είχαν καμιά ανάμειξη η συμμετοχή .

       3] Η αξίωση των Σκοπιανών να αναγνωριστεί  Μακεδονική   μειονότητα  στην Ελλάδα, είναι ομοίως παράνομη, αυθαίρετη και αντιεπιστημονική ,καθόσον για να αναγνωριστεί  μια μειονότητα σε μια χώρα  προυποθέτει την ύπαρξη κάπου αλλού  αντίστοιχης εθνότητας ,που όμως όπως είπαμε Μακεδονική εθνότητα δεν υπήρξε ποτέ ούτε και υπάρχει,  γιατί οι Μακεδόνες ήταν ΄Ελληνες και  ανήκαν στο Ελληνικό έθνος, από χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα.
Βέβαια οι  Σκοπιανοί με το να διεκδικούν την αναγνώριση στην  Ελλάδα Μακεδονικής μειονότητας ,αποβλέπουν, όταν  στο μέλλον   οι διεθνείς συγκυρίες τους το επιτρέψουν, να διεκδικήσουν, αυτονομικά δικαιώματα κτλ, με τη συμπαράσταση  των σκοτεινών δυνάμεων που στρέφοντα κατά της Ελλάδος και κατά   παράβαση  της διεθνούς νομιμότητας, του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ  και της  βασικής αρχής ΙΙΙ της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι κτλ. που  απαγορεύουν , κάθε πράξη απειλής επί του όλου η μέρους του εδάφους άλλου κράτους,  όπως έκαμε ο Τίτο το 1946-49  με την παρέμβασή του στον εμφύλιο η συμμοριτοπόλεμο, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής του ΟΗΕ, για να αποσπάσει τη Μακεδονία μας και να την εντάξει στην Κομμουνιστική  Ομοσπονδία των Βαλκανικών χωρών,  όπως ακριβώς επιχειρούν να κάμουν και οι Σκοπιανοί σήμερα, με την προπαγάνδα τους, τις δηλώσεις των ηγετών τους, την κυκλοφορία χαρτών και κειμένων που φέρνουν τα όριά τους μέχρι τον Όλυμπο κτλ. 
       4] Η  διεκδίκηση  εκ μέρους των Σκοπιανών, αναγνώρισης Μακεδονικής γλώσσας, είναι επίσης  αβάσιμη, παράνομη  και ανιστόρητη γιατί Μακεδονική γλώσσα δεν υπήρξε ποτέ, ούτε υπάρχει και τούτο γιατί οι Μακεδόνες, όπως είπαμε, ήταν  Έλληνες  μιλούσαν  και έγραφαν την Ελληνική γλώσσα , όπως τούτο αποδεικνύεται από τα γραπτά κείμενα του Αριστοτέλη, του Δημόκριτου, του Πρωταγόρα αλλά και από   τα θεατρικά  έργα  του Ευριπίδη  του Σοφοκλή και των άλλων αρχαίων Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων ,τα έργα των οποίων παίζονταν στα θέατρα  της Μακεδονίας,  ενώπιον ακροατηρίου που  καταλάβαινε  Ελληνικά  γιατί οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες.
 Η  γλώσσα που  ομιλούν οι Σκοπιανοί  σήμερα, θα πρέπει να πούμε ότι ,  αποτελεί  κατά βάση  Βουλγάρικο   γλωσσικό  Ιδίωμα με  εκατοντάδες Ελληνικές λέξεις ,όπως και   Τουρκικές, Λατινικές και Σλαβικές, που  δημιουργήθηκε λόγω της συμβίωσης των λαών στην περιοχή αυτή κατά τη διάρκεια της  Βυζαντινής και  της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες και μελέτες  έγκυρων γλωσσολόγων, για λόγους επικοινωνίας και εμπορικών μεταξύ τους συναλλαγών, Το γλωσσικό αυτό ιδίωμα , που εμφάνιζαν οι Σκοπιανοί ως Μακεδονική γλώσσα,  με πρόσφατη Απόφασή του ,θα πρέπει να σας πω,  ότι  το  διέγραψε ο ΟΗΕ, από τις καταχώρηση των γλωσσών των κρατών μελών του.    
              Παρόλα αυτά οι Σκοπιανοί  συνεχίζουν και σήμερα την επιβουλή τους [απειλή τους] κατά της Ελλάδας με διάφορους τρόπους και μέσα όπως π.χ.
1]Με την επιθετική προπαγάνδα τους  κατά της εδαφικής ακεραιότητας της  χώρας μας,  η οποία έρχεται σε αντίθεση  με τις αρχές και τους κανόνες του Κατ.Χάρτη του Ο.Η.Ε, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και γενικότερα τη Διεθνή Νομιμότητα, η οποία, έχει   θέσει εκτός Νόμου τον πόλεμο και δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα που προκύπτει  από παράνομες η πολεμικές ενέργειες, ενώ  η υπ’ αριθμόν 375 Απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του ΟΗΕ η οποία  ορίζει ότι, τα κράτη οφείλουν να αναπτύσουν φιλικές σχέσεις και συνεργασίες, να εκπληρώνουν με καλή πίστη τις υποχρεώσεις τους και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων κρατών, χάριν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας του κόσμου κτλ.
2] Με την πλαστογράφιση της ιστορίας μας, οι Σκοπιανοί μας έχουν πάρει δηλ.  Σφετεριστεί  και  οικειοποιηθεί  έξη αιώνες Ελληνιστικής Ιστορίας, των έννομων πολιτιστικών και κληρονομικών αγαθών μας, κατά παρά-βαση της διεθνούς συνθήκης της ΟΥΝΕΣΚΟ του 1970 η οποία κυρώθηκε με Νόμο από την Ελλάδα, [Νόμ.1103/22/29/.12.80 ] και η οποία προβλέπει  μεταξύ των άλλων ότι, " η ιστορία, ο πολιτισμός και οι ηγετικές προσωπικότητες μιας χώρας κτλ. αποτελούν πολιτιστικά αγαθά, "τα οποία αναγνωρίζονται  και προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες, τη διεθνή νομιμότητα και τις Γεν. Αρχές του δικαίου, που αποδέχονται όλα τα πολιτισμένα  έθνη  του κόσμου  και εφαρμόζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατ άρθρον 38 αυτού, στο οποίο θα έπρεπε να είχε  να προσφύγει η χώρα μας από τότε που ανέκυψε το πρόβλημα, για την προστασία των δικαιωμάτων της.
       3] Με την κυκλοφορία σε όλο τον κόσμο πλαστογραφημένων  κειμένων, βιβλίων και  χαρτών,  με τους οποίους  απειλούν και  προβάλουν εδαφικές  διεκδικήσεις  που φθάνουν μέχρι τον Όλυμπο, και οικειοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού μας, κατά  παράβαση των πιο θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι μας δίνουν το δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τη ΔΑΣΕ αλλά και  στα νόμιμα μέτρα της  αυτοάμυνας  και των αντιποίνων.
Τέλος οι  Σκοπιανοί παραβιάζουν,
 1]την Απόφαση-Συμφωνία του Ο.Η.Ε του 1993,  σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η χώρα τους στον ΟΗΕ, με το προσωρινό όνομα FYROM, ενώ οι Σκοπιανοί αυτοπροσδιορίζουν τη χώρα τους ως Δημοκρατία της Μακεδονίας.
2] την ενδιάμεση συμφωνία της Νέας Υόρκης του 1995, την οποίαν υπέγραψαν με τη χώρα μας  και ανέλαβαν την υποχρέωση να σταματήσουν κάθε είδους προπαγάνδα καθώς επίσης και την χρησιμοποίηση της ονομασίας Δημοκρατία της Μακεδονίας, που όμως δεν τήρησαν, αλλά απεναντίας συνέχισαν με εντεινόμενο ρυθμό με συνέπεια να καταφέρουν να τούς αναγνωρίσουν με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας 135 περίπου χώρες, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δημιουργούν νομικές η άλλου είδους δεσμεύσεις για τη διεθνή κοινότητα και κυρίως για την Ελλάδα
3] τον εθιμικό κανόνα  Pacta sund servanda, που είναι, jus cogens δηλ. αναγκαστικό δίκαιο για όλες τις χώρες ,οι οποίες  οφείλουν να σέβονται  τις συμφωνίες που υπογράφουν, αλλά  και να τις εντάσσουν στο νομικό τους σύστημα ,όπως έχει κάνει η Ελλάδα με τον υπ αριθμ 1981/22/12/91 Νόμο  της , ο οποίος στο άρθρο του 26  αυτού προβλέπει  ότι,  ' Κάθε συνθήκη εν ισχύ δεσμεύει τα Κράτη μέλη αυτής και πρέπει να εκτελείται από αυτά με καλή πίστη και στο άρθρο 27&Ι προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος σε μια  συνθήκη δεν μπορεί να επικαλεστεί τους κανόνες του εσωτερικού του δικαίου συμπεριλαμβανομένου και του Συντάγματός του, για να δικαιολογήσει τη μη εφαρμογή μιας  συνθήκης.
       4] Την αξιοπιστία της Διεθνούς  Κοινότητας, την οποίαν καταδολιεύουν, με  τη χρήση  του ελληνικού  ονόματος Δημοκρατία της Μακεδονίας, γιατί  επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν  την παράνομη και εγκληματική  συμπεριφορά τους, και να εγγράψουν προσημείωση της επιβουλής και των διεκδικήσεών τους  σε βάρος  της χώρας μας, όταν οι διεθνείς συγκυρίες τους το επιτρέψουν.
5] Τις αρχές του Αγγλοσαξωνικού δικαίου όπως, ex turbi causa non oritur action, που σημαίνει ότι από το άδικο και την παρανομία δεν μπορεί να πηγάσει το  δίκαιο και η δικαιοσύνη και ότι he who wants justice must have clear  hands, δηλ. αυτός που ζητά δικαιοσύνη θα πρέπει να έχει καθαρά χέρια,  πλην όμως τα χέρια  των Σκοπιανών δεν είναι καθαρά, όπως αναπτύξαμε ήδη.
6] Απαρνούνται τη Σλάβικη καταγωγή τους και την  ιστορία τους και υιοθετούν την ιστορία της Ελλάδος, την οποίαν πλαστογραφούν,  προκειμένου να οικειοποιηθούν, πέραν των άλλων  και τις μεγάλες  προσωπικότητες της χώρας μας ,  όπως το Φίλιππο και  τον  Μέγα Αλέξανδρο, όπως είπαμε, ενώ οι ηγέτες όπως ο Κύρω  Γκληγκόρωφ, ο Γεοργι Ιβανώφ, ο Δημητρώφ, ο Τζαφέρη ,ο Ζέλεφ, ο Εμβέρ Χότζα  κτλ., έχουν αναγνωρίσει και διακηρύξει  ότι  οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και  αποτέλεσαν μαζί με τις άλλες Ελληνικές φυλές, όπως ήταν οι Ίωνες, οι Αιολείς, οι Αχαιοί, οι Δωριείς, οι Αιτωλοί, οι Ηπειρώτες, οι Θεσπρωτοί, οι Μολοσσοί, οι Αθαμάνες, οι Θεσσαλοί κτλ. συστατικό στοιχείο του Ελληνισμού, που  ήκμασε χίλια χρόνια πριν εμφανιστούν  οι Σλάβοι,που τότε είχαν το όνομα σκλάβοι, στο Βαλκανικό χώρο.  
     7] Τη διεθνή νομολογία η οποία με αλλεπάλληλες Αποφάσεις των Διεθνών Δικαστηρίων στις  υποθέσεις, zones, Greco-Bulgarian community, Αlabama claim, Polis National, Massey κτλ. έχει αποφανθεί   ότι οι διάφορες χώρες δεν μπορούν να επικαλούνται τις προβλέψεις του Συντάγματός τους  η το εσωτερικό τους δίκαιο , για να δικαιολογήσουν   την μη εκπλήρωση των υπό του ΟΗΕ, του διεθνούς  δικαίου  και των διεθνών συμφωνιών αναληφθείσες  υποχρεώσεις τους,
     Τέλος  θα πρέπει να  σημειώσω ότι όλες οι χώρες οφείλουν να εναρμονίζουν το  εσωτερικό τους δίκαιο προς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου  και  ακόμη  να τιμωρούν τους πολίτες υπηκόους τους, οι οποίοι παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες η τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας τους.
     Ήδη  οι Σκοπιανοί με τη επίκληση   του ελληνικού ονόματος Μακεδονία ,που προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις  Μακεδνόν και Μάκος, έχουν σφετεριστεί και  οικειοποιηθεί τον Ελληνιστικό  Πολιτισμό,  που κυριάρχησε για έξη περίπου αιώνες, προκειμένου, πέραν των επεκτατικών τους σχεδίων ,να αποκτήσουν σαν χώρα ιστορία και πολιτιστικό περιεχόμενο,  καθ όσον το πραγματικό τους όνομα,  που εξατομικεύει και απεικονίζει την ταυτότητά τους  όπως είναι π.χ. Νοτιοσλαβία, Δαρδανία Βαρδάσκα, Βιτοβίνα, Σκόπια κτλ δεν σημαίνει τίποτε ,για την παγκόσμια κοινότητα ,ώστε να δικαιολογεί την ύπαρξή τους ,ως ανεξάρτητο κράτος, για αυτό και διεκδίκησαν να τους αναγνωριστεί  ένα ξένο και κλοπιμαίο όνομα, με λαμπρή ιστορία, που θα αποτελούσε και συνδετικό στοιχείο του μωσαικού των λαών της  fyrom. 
      Κυρίες και Κύριοι,
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι όλες οι προσπάθειες εκ μέρους μας, για την εξεύρεση λύσεως ,απέβησαν άκαρπες  και ενώ αυτοί  συνεχίζουν  το ταξίδι τους  αυθαίρετα, παράνομα και δόλια , ως λαθρεπιβάτες της Ελληνικής Ιστορίας , νομίζω ότι  είμαστε υποχρεωμένοι,  ως πολιτεία αλλά και ως πολίτες αυτής της χώρας, να  διακηρύξουμε ότι, φτάνει πια  και να ξεκινήσουμε  να λάβουμε   τη λήψη  μέτρων   αντιποίνων  εναντίον τους, προκειμένου να τους αναγκάσουμε  να  πορευτούν  στο δρόμο της διεθνούς νομιμότητας. 
       Η χώρα μας λοιπόν  αλλά και οι πολίτες της ,σύμφωνα  με τη διεθνή αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων,  έχουν το δικαίωμα ,  για την προστασία   των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας ,να προσφύγουν  στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά των Σκοπιανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κ.Πολ.Δικ., σε  συνδυασμό  με το άρθρο του 28 παρ. 1 του Συντάγματός μας, το οποίο ορίζει ότι, ''οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, όπως τα διεθνή έθιμα και οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους  και τη θέση τους σε ισχύ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου'' και να  ζητήσουν   την καταδίκη και  αποζημίωση της χώρας μας, για την προσγενόμενη ζημία ,την τιμωρία των ενόχων , την αποτροπή τους για το μέλλον  από κάθε άλλη  παράνομη ενέργεια σε βάρος μας  επί ποινή  τιμωρίας και αποζημίωσης για την   παράλειψη η την μη  συμμόρφωσης τους.
Τα Ελληνικά λοιπόν Δικαστήρια , μπορούν να επιληφθούν υποθέσεων που  φθάνουν ενώπιόν των, και αφορούν αδικοπραξίες η εγκληματικές πράξεις του κράτους των  Σκοπίων  αλλά και των υπηκόων αυτού, καθόσον το  δικαίωμα της ετεροδικίας, για πράξεις που ασκήθηκαν jure gestionis αλλά και για πράξεις αδικοπραξίας η  εγκλήματα που ασκήθηκαν jure imperii, δεν ισχύει. Το  δε Δικαστήριο  Lex Fori, δηλ τα Ελληνικά Δικαστήρια έχουν  αρμοδιότητα να  κρίνουν  τα ίδια για  τη διεθνή τους δικαιοδοσία και για το χαρακτήρα των   πράξεων,  εάν δηλαδή είναι πράξεις κυριαρχίας  και εάν  έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές αναγκαστικό δίκαιο (jus cogens), η το ανθρωπιστικό δίκαιο κτλ. όπως είναι η πράξη της γενοκτονίας, η επέμβαση στα εσωτερικά μας, η παροχή βοήθειας σε παράνομους ή σε μη αναγνωρισμένους αντάρτες, η υπόθαλψη  εμπόλεμων, η παράνομη και αυθαίρετη πλαστογράφηση, η οικειοποίηση και ο σφετερισμός πολιτιστικών αγαθών της χώρας μας, της ιστορίας μας και των ιστορικών προσωπικοτήτων μας, τα οποία αποτελούν πολιτιστικά αγαθά και  προστατεύονται από τις Διεθνείς Συνθήκες, τις οποίες έχει υπογράψει και κυρώσει η χώρα μας, όπως είναι η σύμβαση της Ουνέσκο τού   1970 και της Χάγης του 1954 κ.λ.π. Μάλιστα η δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων μπορεί να επεκταθεί  και στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για τη ματαίωση ή ανατροπή μιας εν ενεργεία αδικοπραξίας που μπορούν να διενεργήσουν οι Σκοπιανοί πολίτες ή το κράτος των Σκοπίων, όπως είναι π.χ. η χρήση και η ιδιοποίηση του  ονόματος  Μακεδονία, ή τα εθνικά και κληρονομικά μας σύμβολα, με τα οποία πραγματοποιεί διεθνείς δραστηριότητες και συναλλαγές  και τούτο  γιατί οι πράξεις τους αυτές είναι απατηλές, παράνομες και αυθαίρετες και αντιτίθενται  με  τους εθιμικούς και εξαναγκαστικούς κανόνες και προκαλούν σύγχυση στη διεθνή κοινότητα, καθόσον η χρήση ενός ονόματος, π.χ. της Μακεδονίας, τους προσδίδει, χωρίς να έχουν πρός τούτο κανένα δικαίωμα, ορισμένες ιδιότητες, ικανότητες, καθώς και πολιτιστικές και κοινωνικές αξίες, τις οποίες δεν διαθέτουν.
       Οι Σκοπιανοί με τις παραπάνω παράνομες, αυθαίρετες και εγκληματικές πράξεις τους ζημιώνουν τη χώρα μας ( δηλ. το κύρος της, την αξιοπρέπειά της, τον πολιτισμό της, την κυριαρχία της, την ανεξαρτησία της, τον πολιτισμό και τον  τουρισμό της κ.λ.π.) και συνεπώς κάθε προσφυγή για τη ματαίωση, ανατροπή ή καταστολή μιας αδίκου ή εγκληματικής πράξης, εναντίον της χώρας μας ,τού πολιτισμού και της ιστορίας της, θα πρέπει να έχει σαν αίτημα όχι μόνο την  αποζημίωση  την τιμωρία των ενόχων και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αποτροπή επανάληψής τους στο μέλλον.
       Τα ελληνικά Δικαστήρια με βάση την αρχή της διεθνούς δημοσίας τάξης αρμοδιότητας τους, έχουν δικαιοδοσία για πράξεις που στρέφονται εναντίον των εννόμων αγαθών μας ,γιατί έρχονται σε αντίθεση προς την διεθνή νομιμότητα, δηλ. Με το εθιμικό η συμβατικό δίκαιο, όπως αναφέραμε ήδη, αδιάφορα εάν τελέσθηκαν στην ημεδαπή η αλλοδαπή.
Τέλος καθόσον αφορά το δικαίωμα της [ασυλίας] δηλ. της  ετεροδικίας, το οποίον  δέον να απολαμβάνουν τα Κράτη, στην προκειμένη περίπτωση,  κατά την επικρατούσα  άποψή, δεν ισχύει, όταν πρόκειται για αδικήματα ή εγκληματικές πράξεις που αποδοκιμάζονται από το Διεθνές Εθιμικό η Αναγκαστικό Δίκαιο, όπως έχουν  αποφανθεί τα  εθνικά δικαστήρια τα  οποία   έχουν  κάνει δεκτό ότι, το Κράτος στερείται της δυνατότητας να επικαλεστεί την ετεροδικία, όταν επίδικη πράξη για την οποίαν εισάγεται η υπόθεσης  έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση των αναγκαστικών κανόνων jus cogens, που προβλέπονται  στον  Κατ.Χάρτη του   ΟΗΕ, Τελική Πράξη του Ελσίνκι, Χάρτης των Παρισίων, ΔΑΣΕ, kelong Pact, Συμβάσεις Χάγης, Γενεύης, Βιέννης κτλ.
            Τελειώνοντας,  επιτρέψτε μου να σας πω δυό λόγια για την εικόνα που  παρουσιάζουν τα  Βαλκάνια σήμερα, όπως άλλωστε την εξέθεσα και κατά τη  συνεύντευξή μου στο κανάλι 5 των Σκοπίων και η οποία έχει ως εξής.
     1] Η  Τουρκία  δυστυχώς συνεχίζει να κινείται στο περιθώριο της διεθνούς νομιμότητας. Παραβιάζει αυθαίρετα και παράνομα τις διεθνείς της υποχρεώσεις απέναντι στις γειτονικές της χώρες και κυρίως την Κύπρο, που απορρέουν από την συμμετοχή της στον ΟΗΕ, την πορεία της προς την Ε.Ε. αλλά και από την παραβίαση των διεθνών συμφωνιών, τις οποίες έχει υπογράψει  και με την συμπεριφορά της αυτή διαταράσει την ειρηνική ισορροπία της περιοχής, γεγονός το οποίο έχει επισημανθεί πολλές φορές.  Επίσης η Καγκελάριος της Γερμανίας κα. Άγγελα  Μέρκελ κατά την επίσκεψή της  πριν από λίγες ημέρες στην Κύπρο, το  πετρέλαιο της οποίας οδηγεί στην αναδιάταξη  του συσχετισμού των δυνάμεων της περιοχής, καταδίκασε την Τουρκία για τη συνεχιζόμενη κατοχή από τα τουρκικά στρατεύματα της βορείου Κύπρου, αλλά και για τη μη συμμόρφωσή της,  με τις Ευρωπαικές αποφάσεις,  για την άρση των απαγορεύσεων στα Κυπριακά πλοία να προσεγγίζουν τα τουρκικά λιμάνια κτλ, συμπεριφορά η οποία θα έχει σαν συνέπεια την αναστολή και το πάγωμα της πορείας της  Τουρκίας για την ένταξή της στην Ευρωπαική Ένωση.
2]Το Κόσσοβο, το οποίο κήρυξε την ανεξαρτησία του, κατά παράβαση των διεθνών κανόνων και  διεκδικεί  την ενσωμάτωση  του Τέτοβου, στην πορεία των Αλβανών για την ίδρυση της Μεγάλης Αλβανίας, με συνέπεια να έχει προκαλέσει μια πολύ έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή. Βέβαια και στο παρελθόν είχε  επιχειρηθεί από τον Ουτσεκά η κατάλυση της Fyrom η οποία και διασώθηκε , παραχωρώντας αυτονομικά δικαιώματα στούς Αλβανούς κτλ. χάρις στη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια της Ελλάδας.
Η τυχόν όμως ενσωμάτωση  της Fyron στο Κόσσοβο, θα φέρει στη επιφάνεια  και θα λειτουργήσει σαν ντόμινο,  το θέμα της Βορείου Ηπείρου,  το οποίο παραμένει εκκρεμές, ενώπιον της Επιτροπής  Εξωτερικών  των  Μεγάλων δυνάμεων στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι από το 1945.
3] Η Fyrom ή Vardaska, όπως είναι το ιστορικό και γεωγραφικό της όνομα, συνεχίζει δυστυχώς να διαταράσσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών μας και παρά το γεγονός ότι έχει εμπλακεί και ο ΟΗΕ, εντούτοις δεν έχει εξευρεθεί καμία λύσης λόγω της αδιαλλαξίας της ηγεσίας της, η οποία  αυθαίρετα και παράνομα αυτοπροσδιόρισε [ self dified ] το όνομά της ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, κατά παράβαση των διεθνών εθιμικών και συμβατικών νόμων, του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ, τα μέλη του οποίου  οφείλουν να σέβονται τα ίσα δικαιώματα των άλλων λαών και τις αρχές της δικαιοσύνης, όπως τούτο έχει πολλές φορές  επιβεβαιωθεί από αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων και προβλέπεται ρητώς ότι το διεθνές δίκαιο, υπερισχύει  των  εσωτερικών   κανόνων  η του  Συντάγματος  των διαφόρων  χωρών
 Παρά ταύτα  και παρά  τη  συμφωνία που υπογράψαμε μεταξύ μας, στη Νέα Υόρκη,  η Fyrom συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη λέξη Δημοκρατία της  Μακεδονίας, οικειοποιείται την Ελληνική ιστορία, τα πολιτισμικά μας αγαθά και τους ιστορικούς μας ηγέτες, όπως είναι ο Φίλιππος, ο  Μέγας Αλέξανδρος  κτλ. κατά παράβαση και  των  συμφωνιών της ΟΥΝΕΣΚΟ του 1970 και της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών.
Κατόπιν των ανωτέρω  και ενόψει των  γεγονότων, τα οποία   μέλει να λάβουν χώρα στην περιοχή μας, ανακύπτει το ερώτημα,   τι θα γίνει με τη Fyrom, όταν οι Κόσοβάροι θα επιχειρήσουν  την ένσωμάτωση του Τέτοβου , στην πορεία τους για την Μεγάλη  Αλβανία, γιατί τότε θα αρχίσουν οι διεκδικήσεις και από τις άλλες γειτονικές χώρες.  Η απάντηση, κατά την ταπεινή μου γνώμη , είναι ότι οι Σκοπιανοί θα πρέπει από σήμερα να φροντίσουν να εξασφαλίσουν την  κρατική τους υπόσταση και αυτή μπορεί να γίνει .  1] με την Ένωσή τους με την Ελλάδα ,αφού τόσο πολύ επιμένουν ότι είναι Μακεδόνες δηλ. Έλληνες, όπως την είχαν και επί  Γιουγκοσλαυίας η 2] με την ενσωμάτωσή τους με την Ελλάδα δηλ. με τη   δημιουργία   Δυαδικού Κράτους με την Ελλάδα, όπως είχαν προτείνει και οι Αλβανοί το 1944, όταν αποχωρούσαν οι Γερμανοί,  και με  το τρόπο αυτό  να  εισέλθουν αμέσως στο ΝΑΤΟ και στη Ε.Ε. η οποία ούτως η άλλως θα μετεξελιχθεί γρήγορα, λόγω της οικονομικής κρίσης, σε Ευρωπαική Συνομοσπονδία. Email.thalismylonas@yahoo.com
[ομιλία του Δρ. Θαλή Μυλωνά στο Πολεμικό Μουσείο ]

    
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ